۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله تاملي بر برنامه توسعه اطلاعاتي ايران و راهكارهاي بهبود آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۱ در پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي از صفحه ۲۲۳ تا ۲۴۵ منتشر شده است.
نام: تاملي بر برنامه توسعه اطلاعاتي ايران و راهكارهاي بهبود آن
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناورى اطلاعات, جامعه اطلاعاتي, اينترنت, زيرساخت مخابراتي, توسعه اطلاعاتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منتظر غلامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سده جديد و تغيير رويکرد از فنّاورى مولّد به فنّاورى اطلاعات آغازگر مرحله جديدى از حيات اجتماعي بشر شده است به نحوي که کاربست سازوکارهاي منبعث از اين فنّاورى، موجبات تحقق شکل جديدى از جوامع، موسوم به جامعه اطلاعاتى، را مهيا ساخته است؛ حرکت در اين راستا و همراهي با قافله شتابان دانش و فنّاورى مستلزم شناخت مقدورات و برنامه ريزى مال انديش است؛ در اين مقاله با بررسى اهميت توسعه اطلاعاتي در جهان و تأثير آن بر وجوه مختلف مناسبات اجتماعى، برنامه توسعه اطلاعاتي چند کشور مشابه ايران مورد توجه قرار گرفته و سپس با بررسى برنامه هاي توسعه اطلاعاتي ايران، مهمترين کاستيها و موانع اجراي آن تبيين و راهکارهاي توسعه متوازن و دستيابى به عدالت اطلاعاتي در ايران ارائه گرديده است.

© حقوق سایت محفوظ است