۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله تازه هايي در مورد پست و كور و پست‌ هاي غير فلزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۵۱ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: تازه هايي در مورد پست و كور و پست‌ هاي غير فلزي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پست و كور
مقاله پست هاي غير فلزي
مقاله پست‌ هاي كامپوزيتي
مقاله زيركونيوم اكسايد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرودي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: برنجي همايون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بحثها و نظرات گوناگوني در مورد نحوه بازسازي دندانهاي روت‌كانال‌تراپي‌شده وجود دارد. از سويي پست‌هاي پيش‌ساخته براي تمامي دندانها قابل تجويز نيستند و از طرف ديگر وقت و هزينه اضافي كه پست‌هاي ريختگي به دنبال دارند، مانع از كاربرد عمومي آنها مي‌شود. در كنار اين مسايل با عرضه رستوريشن‌هاي تمام پرسلني كاربرد پست‌هاي فلزي در زير اين رستوريشن‌ها زيبايي نهايي كار را كاهش مي‌دهد. در اين مقاله به ارايه نتايج برخي از پژوهشهاي انجام‌شده بر روي روشهاي مختلف بازسازي دندانهاي روت‌كانال‌تراپي‌شده و نيز عرضه چند دستورالعمل كاربردي براي تصميم در مورد نحوه بازسازي دندانهاي روت‌كانال‌تراپي‌شده قدامي و خلفي پرداخته شده است؛ در بخش ديگر مقاله برخي از روشهاي ساخت پست‌هاي غيرفلزي مانند پست‌هاي كامپوزيتي و زيركونيوم اكسايد ارائه شده است.

© حقوق سایت محفوظ است