۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله تاثير گذاري استاد بر ارزشيابي دانشجو از استاد و درس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۸۱ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: تاثير گذاري استاد بر ارزشيابي دانشجو از استاد و درس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استاد
مقاله دانشجو
مقاله ارزشيابي
مقاله تاثير گذاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: جورابچي زينت
جناب آقای / سرکار خانم: علي پورحيدري محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: يکي از جنبه هاي مهم و کليدي امر آموزش ارزشيابي است که عوامل متعددي بر آن اثر مي گذارند.
هدف: مطالعه به منظور تعيين تاثير گذاري استاد بر روي ارزشيابي دانشجو از استاد و درس انجام شد.
مواد و روش ها: براي انجام اين مطالعه موردي پرسش نامه اي حاوي ده سوال در دو نوبت، ابتداي نيمسال قبل از شروع تدريس و انتهاي نيمسال پس از پايان درس در اختيار دانشجويان قرار گرفت. نمونه گيري به صورت سر شماري در کلاس درس ۴ نفر از اساتيد انجام و از ۲۹۰ دانشجو نظر خواهي شد. اين طرح در نيمسال دوم سال تحصيلي ۷۸-۷۹ در دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني قزوين انجام و براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که دانشجويان براي پاسخ به سوالات مربوط به ماهيت درس، ويژگي هاي استاد و معيار هاي يک استاد خوب در پايان نيمسال تحصيلي نسبت به شروع نيمسال گزينه خيلي زياد را بيشتر انتخاب کرده اند. به طوري که براي قضاوت به عنوان استاد خوب اين ميزان در پايان نيمسال نسبت به ابتداي نيمسال ۴٫۵ برابر شده بود.
نتيجه گيري: استاد مي تواند بر روي قضاوت دانشجويان نسبت به ماهيت درس و نيز نسبت به شخص خود تاثير گذار باشد.

© حقوق سایت محفوظ است