۱۳۹۵-۰۲-۰۸

مقاله تاثير کيفيت خدمات ارائه شده توسط پارک هاي فناوري بر عملکرد رشد و نوآوري شرکت هاي مستقر، مورد مطالعه: پارک فناوري پرديس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۴ در رشد فناوري از صفحه ۵۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: تاثير کيفيت خدمات ارائه شده توسط پارک هاي فناوري بر عملکرد رشد و نوآوري شرکت هاي مستقر، مورد مطالعه: پارک فناوري پرديس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارک علم و فناوري
مقاله کيفيت خدمات
مقاله ارزيابي عملکرد
مقاله رشد
مقاله نوآوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي نيك آبادي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: قوچكانلو سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به رويکرد جهاني اقتصاد دانش بنيان در اکثر کشورها، ايجاد سازمان هايي همچون پارک هاي علم و فناوري با توجه به تاثير بسياري که در رشد و توسعه علم و فناوري دارند ضروري به نظر مي رسد. هدف اصلي تحقيق، بررسي تاثير کيفيت خدماتي که پارک هاي علم و فناوري ارائه مي دهند بر عملکرد رشد و نوآوري شرکت هاي مستقر در اين پارک ها مي باشد. اين تحقيق کاربردي در پارک فناوري پرديس به صورت پيمايشي و با کمک بيش از ۳۰ مدير فعال در اين پارک صورت گرفته است. در اين تحقيق از روش آلفاي کرونباخ براي بررسي پايايي و ميزان واريانس استخراج شده براي بررسي روايي استفاده شده است. همچنين براي پاسخگويي به سوالات از تحليل عاملي تاييدي مرحله اول و دوم و آزمون همبستگي و تحليل مسير استفاده شده است. جنبه نوآوري تحقيق را مي توان نگاهي جديد به تاثير خدمات ارائه شده توسط پارک هاي علم و فناوري بر رشد و نوآوري شرکت هاي مستقل مستقر در اين پارک ها دانست. مهم ترين عامل از نظر مديران فعال در اين پارک قابليت اطمينان ارباب رجوع به پارک مي باشد. همدلي کارکنان پارک با ارباب رجوع نيز از اهميت کمتري برخوردار بوده است.

© حقوق سایت محفوظ است