۱۳۹۵-۰۴-۱۰

مقاله تاثير کم آبياري با روش هاي آبياري قطره اي (نوار) و جويچه اي معمولي و يک رديف در ميان بر عملکرد چغندرقند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۰ در دانش آب و خاك (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: تاثير کم آبياري با روش هاي آبياري قطره اي (نوار) و جويچه اي معمولي و يک رديف در ميان بر عملکرد چغندرقند
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبياري جويچه اي
مقاله آبياري قطره اي نواري
مقاله عملکرد چغندرقند
مقاله کارايي مصرف آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: صدري سام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تامين نياز آبي چغندر قند با روش هاي نوين آبياري نظير آبياري قطره اي (نوار) و آبياري جويچه اي يک رديف در ميان موضوعي است که به دلايل طولاني بودن دوره رشد و نياز آبي نسبتا زياد داراي اهميت فراوان است. در اين تحقيق سه تيمار مربوط به آبياري با نوار قطره اي و دو تيمار مربوط به آبياري جويچه اي در نظر گرفته شد و در هر تيمار چهار رديف چغندر قند کشت گرديد. در اين تيمارها، آبياري به صورت يک در ميان و تامين ۷۰ درصد نياز آبي گياه و کشت يک رديفه معمولي و تامين ۱۰۰ درصد نياز آبي گياه انجام شد. تيمارها از نظر ميزان آب مصرفي، عيار قند سفيد و قند ناخالص، عملکرد چغندرقند (ريشه)، عملکرد قند سفيد و کارايي مصرف آب (WUE) مقايسه شدند. کمترين و بيشترين آب مصرفي به ترتيب مربوط به تيمار آبياري با نوار قطره اي يک رديف در ميان و آبياري جويچه اي معمولي و بيشترين عملکرد ريشه مربوط به آبياري جويچه اي معمولي بود. ميزان آب مصرفي در آبياري قطره اي حدود ۵۰ درصد آبياري سطحي بود در حالي که WUE عملکرد ريشه ها، WUE عملکرد قند سفيد و WUE عملکرد قند ناخالص در تيمار آبياري قطره اي يک رديف در ميان و تامين ۷۰ درصد نياز آبي گياه بيشترين مقدار و در تيمار آبياري جويچه اي معمولي کمترين مقدار را داشت. آبياري جويچه اي يک در ميان با مصرف ۳۰ درصد آب کمتر از جويچه اي معمولي باعث حدود ۱۵ درصد کاهش در عملکرد ريشه شد ولي کارائي مصرف آب در عملکرد ريشه در جويچه اي يک در ميان از جويچه اي معمولي بيشتر بود.

© حقوق سایت محفوظ است