۱۳۹۴-۱۲-۲۰

مقاله تاثير چند پايه مختلف مرکبات بر ميزان ترکيبات بيوشيميايي پرتقال پارسون براون و مارس در جيرفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۰ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تاثير چند پايه مختلف مرکبات بر ميزان ترکيبات بيوشيميايي پرتقال پارسون براون و مارس در جيرفت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرکبات
مقاله فنل
مقاله فلاونوئيد
مقاله پارسون براون
مقاله مارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشايخي كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرپور وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: آتشي صادق
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي زاده سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: آبشايي مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: نظري زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مرکبات داراي مواد غذايي و متابوليت هاي متعددي شامل انواع قندها، ويتامين C، فلاونوئيد و ترکيبات فنلي با ارزش غذايي و آنتي اکسيداني بالا هستند. عواملي مانند رقم، نوع پايه و نوع اندام در ميزان اين ترکيبات موثرند. از اينرو در تحقيق حاضر ميزان ساکارز، گلوکز، قند کل، ويتامين C، فلاونوئيد و فنل در گوشت ميوه، آلبدو و پوست دو رقم پرتقال پارسون براون و مارس پيوندشده روي پايه هاي نارنج، سيترنج، کلئوپاترا و رافلمون اندازه گيري شد. طبق نتايج به دست آمده، بيشترين ميزان ويتامين C در رقم پارسون براون روي پايه سيترنج و کلئوپاترا به دست آمد. بيشترين ميزان قند کل در ارقام پارسون براون و مارس روي پايه رافلمون بدست آمد (P<0.01). همچنين بيشترين ميزان گلوکز در پرتقال مارس روي پايه رافلمون ثبت شد (P<0.01). در ميان پايه ها، رقم پارسون براون بر رافلمون از ميزان ساکارز بالاتري برخوردار بود. کمترين مقدار گلوکز و ساکارز نيز در پرتقال پارسون براون روي پايه کلئوپاترا بدست آمد (P<0.01). بر اساس نتايج اين تحقيق، بيشترين ميزان فنل (۲۸٫۸۴ ميلي گرم در گرم) و فلاونوئيد (۲۲٫۵۷ ميلي گرم در گرم) در پوست رقم مارس روي پايه رافلمون به دست آمد. طبق نتايج ضرايب همبستگي، بين ميزان فنل با فلاونوئيد همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد (P<0.01).

© حقوق سایت محفوظ است