۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله تاثير پايدار پالس تتا بر فعاليت عصبي ناحيه CA1 برش هاي زنده هيپوكامپ موش هاي صحرايي مستعد به حملات صرع در اثر تزريق مكرر پنتيلن تترازول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۳ در كومش از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: تاثير پايدار پالس تتا بر فعاليت عصبي ناحيه CA1 برش هاي زنده هيپوكامپ موش هاي صحرايي مستعد به حملات صرع در اثر تزريق مكرر پنتيلن تترازول
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيپوكامپ
مقاله پنتيلن تترازول
مقاله كيندلينگ شيميايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادي سلماني محموداله
جناب آقای / سرکار خانم: فتح الهي يعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اثر پالس با ريتم تتا (TPS) بر فعاليت عصبي ناحيه CA1 هيپوکامپ موش هاي صحرايي کيندل شده (Kindled) با پنتيلن تترازول، بررسي شده است.
مواد و روش ها: PTZ به مقدار ۴۵mg/kg هر ۴۸ ساعت يک بار به موش هاي صحرايي نر از نژاد NMRI تزريق شد. برش هاي زنده هيپوکامپ از سه گروه کنترل، نسبتا و کاملا کيندل تهيه گرديد. TPS به دستجات آوران شافر اعمال شد و از دو ناحيه استرياتوم رادياتوم و پيراميدال ناحيه CA1 اين برش ها پتانسيل ميداني ثبت گرديد.
يافته ها: تزريق مکرر پنتيلن تترازول (PTZ)، تغييرات دراز مدتي را در پاسخ دهي سيناپس هاي ناحيه CA1 به صورت افزايش دامنه OPS و شيب fEPSP ايجاد مي نمايد. TPS دامنه اسپايک هاي دسته جمعي (OPS) سيناپس هاي ناحيه CA1 موش هاي نسبتا و کاملا کيندل شده را کاهش داد. که مقدار کاهش در موش هاي کاملا کيندل نسبت به کنترل معني دار بود؛ در حالي که بر شيب fEPSP اثري نداشت.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد تزريق تکراري PTZ، پاسخ دهي سلول هاي عصبي ناحيه CA1 را به TPS تغيير مي دهد. طوري که در اثر TPS گذرا، کاهش ماندگار در فعاليت عصبي بروز مي کند، که مي تواند در تحريک پذيري اين ناحيه نقش داشته باشد.

© حقوق سایت محفوظ است