۱۳۹۶-۰۷-۰۱

مقاله تاثير پارامترهاي مختلف بر ميزان دوز دريافتي توسط افراد خانواده بيماران يد درماني شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۷۹ و بهار ۱۳۸۰ در مجله پزشکي هسته اي ايران از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: تاثير پارامترهاي مختلف بر ميزان دوز دريافتي توسط افراد خانواده بيماران يد درماني شده
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سركار سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان پور مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: ساغري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: غياثي نژاد مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يد درماني با يد ۱۳۱, روش مطلوبي براي درمان بيماران مبتلا به پركاري تيروئيد و انواعي از سرطان تيروئيد مي باشد (۵) مشكل عمده اي كه در رابطه با اين نوع درمان وجود دارد, آلودگي محيط اطراف بيماران و پرتوگيري افرادي است كه رابطه نزديك با آنها دارند (۴ و ۱). در اين تحقيق, اندازه گيري و بررسي دوز دريافتي اعضاي خانواده بيماران يد درماني شده به مدت يك هفته پس از ترخيص از بيمارستان انجام شده است. اين تحقيق, شامل ۱۰۰ اندازه گيري روي ۲۳ بيمار مبتلا به سرطان تيروئيد و ۷۰ نفر از اعضاي خانواده آنها و ۲ بيمار مبتلا به پركاري تيروئيد و ۴ نفر از اعضاي خانواده آنها مي باشد. در اين بررسي, زماني كه آهنگ پرتودهي در فاصله يك متري از تيروئيد از بيماران يد درماني شده به كمتر از µSv/hr 20 مي رسيد, از بيمارستان ترخيص مي شدند (ICRP-60). اين زمان براي بيماران مبتلا به سرطان تيروئيد بسته به ميزان اكتيويته دريافتي بين ۳-۲ روز متفاوت بود, اما بيماران مبتلا به پركاري طور سرپايي درمان مي شدند.
نتايج حاصله نشان داد كه بيماران مبتلا به پركاري تيروئيد با اينكه اكتيويته بسيار كمتري نسبت به بيماران مبتلا به سرطان تيروئيد دريافت مي كنند, به دليل كندي آهنگ خروج يد از بدنشان مقدار دوز بيشتري به محيط پيرامون خود منتقل مي كنند. همچنين با افزايش اكتيويته يد ۱۳۱ دريافتي توسط بيمار, ميزان دوز دريافتي اعضاي خانواده به طور غيرخطي افزايش مي يابد, به طوري كه با افزايش ميزان اكتيويته دريافتي بيمار از mCi 100 به mCi 150, ميانگين دوز دريافتي اعضاي خانواده حدود ۳ برابر افزايش مي يابد.
همچنين مدت زمان بستري بيماران در بيمارستان تاثير مهمي در دوز دريافتي اعضاي خانواده دارد, به طوري كهدر مورد بيماراني كه mCi 100 يد ۱۳۱ دريافت كردند, ميانگين دوز دريافتي اعضاي خانواده گروهي كه ۲ روز بستري بودند, حدود ۱٫۵ برابر بيش از ميانگين دوز دريافتي اعضاي خانواده گروهي بوده كه ۳ روز بستري بودند, اما در مورد بيماراني كه mCi 150 يد ۱۳۱ دريافت كردند, ميانگين دوز دريافتي اعضاي خانواده گروهي كه ۲ روز بستري بودند, حدود ۶٫۵ برابر بيش از ميانگين دوز دريافتي اعضاي خانواده گروهي بوده كه ۳ روز بستري بودند.
متراژ منزل بيمار و مدت حضور اعضاي خانواده در منزل و نزد بيمار, از پارامترهاي مهم ديگر در اين رابطه مي باشد‌, به طوري كه با افزايش متراژ منزل از حدود ۵۰-۴۵ متر مربع به حدود ۱۰۰-۷۵ متر مربع, ميانگين دوز دريافتي اعضاي خانواده حدود ۴ برابر كاهش مي يابد, اما با افزايش متراژ منزل از حدود ۱۰۰-۷۵ مترمربع به حدود ۴۰۰-۱۲۰ متر مربع, ميانگين دوز دريافتي اعضاي خانواده حدود ۱٫۵ برابر كاهش مي يابد.
همچنين با افزايش مدت حضور افراد در منزل از كمتر از ۱۰ ساعت در روز به بيش از ۱۰ ساعت در روز, ميانگين دوز دريافتي اعضاي خانواده حدود ۵ برابر كاهش مي يابد.

© حقوق سایت محفوظ است