۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله تاثير يون پرمنگنات بر مقاومت به خوردگي پوشش آندايز شده بر روي آلياژ آلومينيوم ۲۰۲۴-T3

که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۷ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: تاثير يون پرمنگنات بر مقاومت به خوردگي پوشش آندايز شده بر روي آلياژ آلومينيوم ۲۰۲۴-T3

این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لايه آندي
مقاله آلياژ آلومينيوم ۲۰۲۴
مقاله پرمنگنات
مقاله بازدارنده خوردگي
مقاله امپدانس الکتروشيميايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني علي
جناب آقای / سرکار خانم: بحرالعلوم محمدابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، تاثير پرمنگنات پتاسيم، به عنوان يکي از بازدارنده هاي خوردگي، در غلظت هاي مختلف بر مورفولوژي، ضخامت، ترکيب و رفتار خوردگي پوشش آندايز ايجاد شده در محلول اسيد سولفوريک ۱۷ درصد بر روي آلياژ آلومينيوم ۲۰۲۴-T3 مورد بررسي قرار گرفته است. مورفولوژي و ترکيب شيميايي پوشش اکسيدي آندايز به ترتيب توسط ميکروسکوپ الکتروني روبشي (FESEM) و آناليز عنصري EDX مورد مطالعه قرار گرفته و از آزمون هاي پلاريزاسيون و طيف سنجي امپدانس الکتروشيميايي (EIS) به منظور بررسي رفتار خوردگي آلومينيوم هاي پوشش داده شده استفاده شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه افزودن پرمنگنات پتاسيم به الکتروليت آندايز منجر به ايجاد پوشش آندايز ضخيم تر، متراکم تر و با اندازه حفرات کوچکتر مي شود. هم چنين بررسي هاي خوردگي نشان مي دهد كه استفاده از يون پرمنگنات، افزايش مقاومت به خوردگي پوشش آندايز را به همراه خواهد داشت. افزايش غلظت پرمنگنات در محلول آندايز، پوششي با مقاومت به خوردگي بالاتر را ايجاد مي كند، بنحوي که ميزان بهبود رفتار خوردگي پوشش در غلظت هاي ۰٫۰۱ و ۰٫۱ مولار به ترتيب ۲۵% و ۸۵% است.

© حقوق سایت محفوظ است