۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله تاثير يك برنامه هوازي منتخب بر توليد نيتريك اكسايد و نسبت ليپو پروتئين هاي خون در افراد غير ورزشكار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در پژوهش در علوم ورزشي از صفحه ۹۱ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: تاثير يك برنامه هوازي منتخب بر توليد نيتريك اكسايد و نسبت ليپو پروتئين هاي خون در افراد غير ورزشكار
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضربان قلب
مقاله نيتريك اكسايد
مقاله ليپوپروتئين با چگالي پايين
مقاله ليپوپروتئين با چگالي بالا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي الحسيني سيدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: زواران حسيني احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش، بررسي تاثير يک برنامه منتخب هوازي بر توليد نيتريک اکسايد و نسبت ليپوپروتئين هاي خون در افراد سالم و طبيعي است. در اين خصوص، تغييرات نيتريک اکسايد و نسبت ليپوپروتئين هاي سرم خون به عنوان واسطه اي مهم در گشادي رگ ها و کاهش نسبت ليپوپروتئين مضر به ليپوپروتئين مفيد بررسي شده است. به همين منظور، نمونه اي مشتمل بر ۱۵ آزمودني با ميانگين سني ۲٫۳±۲۰٫۵ سال، وزن ۷٫۰۵±۶۵٫۸۸ کيلوگرم و قد ۵٫۰۷±۱۷۳٫۲۵ سانتي متر به طور تصادفي انتخاب شدند. آزمودني ها طبق برنامه، ۴۸ ساعت قبل از آزمون ورزشي و نمونه گيري خون هيچگونه فعاليت بدني سنگين نداشتند و طبق دستورالعمل خاص از رژيم غذايي کم نيتراته پيروي مي کردند که در زمان هاي گوناگون براي تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از تحليل واريانس با اندازه گيري مکرر، آزمون F و تعيين LSD در سطح P<0.05 استفاده شد. نتايج نشان داد ميزان نيتريت سرم خون آزمودني ها بلافاصله بعد از يک جلسه فعاليت و به دنبال انجام تمرين منتخب به ترتيب ۰٫۴۶±۷٫۷۳ و ۲٫۱۰±۱۳٫۶۵ در مقابل ۰٫۵۸±۶٫۷۱ ميکرومول در ليتر و ميزان نسبت ليپو پروتئين ها به ترتيب ۰٫۱۰±۱٫۴۲ و ۰٫۰۸±۱٫۳۷ در مقابل ۰٫۱۴±۱٫۷۹ ميلي گرم در دسي ليتر در زمان استراحت قبل از شروع برنامه تمريني بود. بنابراين مي توان نتيجه گرفت، توليد نيتريک اکسايد در زمان استراحت و پس از يک مرحله فعاليت بدني نسبت به روز آغازين پژوهش افزايش مي يابد. همچنين نسبت ليپوپروتئين هاي سرم خون آزمودني ها در مراحل گوناگون مطالعه کاهش مي يابد. اين تغييرات ممکن است دليل مهمي براي اثرات مفيد فعاليت بدني بر سلامت قلبي- عروقي باشد.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است