۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله تاثير هيپوكلريت سديم بر ميزان ريزنشت در ترميم ‌هاي كامپوزيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۷۱ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: تاثير هيپوكلريت سديم بر ميزان ريزنشت در ترميم ‌هاي كامپوزيت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيپوكلريت سديم
مقاله دنتين باندينگ
مقاله ريزنشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرامي سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: قوام مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده دربان مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: از آنجا كه نقش الياف كلاژن در ادهيژن كاملا ثابت شده نيست، ممكن است حذف شبكه كلاژن اكسپوز شده پس از اچينگ توسط يك عامل دپروتيينيزه كننده مانند هيپوكلريت سديم سبب سهولت دسترسي ادهزيو رزين به يك سوبستراي نفوذپذيرتر و حساسيت كمتر به محتواي آب گردد كه باندينگ با دوام تري را نيز به دنبال خواهد داشت. علاوه بر اين چون از هيپوكلريت سديم در كلينيك به عنوان تميزكننده حفره، بند آورنده خون يا شستشو دهنده كانال استفاده مي شود، ممكن است تاثيرات آن بر سطح، قبل از اچينگ در كيفيت باند موثر باشد.
هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير ۲ دقيقه كاربرد هيپوكلريت سديم ۲۵/۵% بر ميزان ريزنشت عاجي ترميم هاي كامپوزيت با دو دنتين باندينگ متفاوت انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، مداخله اي، ۷۲ دندان انسيزور دايمي منديبل گاو تهيه شد. حفره هاي كلاس ۵ در روي عاج ايجاد شد. سپس دندانها به طور تصادفي و مساوي به شش گروه (A1، A2، B1، B2، C1 و C2) با مشخصات زير تقسيم شدند:
گروه A1: اچينگ معمولي با استفاده از باندينگ عاجي Scotchbond Multipurpose Plus (SBMPp)
گروه A2: اچينگ معمولي با استفاده از باندينگ عاجي One Step
گروه B1: NaOCl + اچينگ معمولي + SBMPp
گروه B2: NaOCl + اچينگ معمولي + One Step
گروه C1: اچينگ معمولي + NaOCl + SBMPp
گروه C2 : اچينگ معمولي + NaOCl + One Step
پس از اتمام مراحل باندينگ طبق دستور كارخانه از كامپوزيت Z100 براي ترميم استفاده شد؛ سپس نمونه ها در ۵۰۰ سيكل در آب ۵۵ و ۵ درجه سانتيگراد ترموسايكل شدند. پس از غوطه وري نمونه ها در محلول فوشين قليايي ۲/۰%، دندانها از قسمت مركزي حفره در جهت باكولينگوالي، برش داده شدند و درصد نفوذ رنگ در حفره توسط لنز مدرج استريوميكروسكوپ اندازه گيري شد. ميانگين ريزنشت نمونه ها با استفاده از آناليز واريانس Two way تحليل گرديد.
يافته ها: مقدار ريزنشت گروه B به طور معني داري كمتر از گروههاي A و C بود (۰۰۱/۰ P<)؛ بين گروههاي A و C اختلاف معني داري وجود نداشت (۷۳/۰ P=)؛ همچنين بين زير گروههاي A، B و C (داخل هر گروه آزمايشي) اختلاف معني داري وجود نداشت (۸۵۲/۰ P=)؛ بين نوع باندينگ عاجي و روش مداخله سطحي اثرات تداخلي وجود نداشت (۹۴۶/۰ P=).
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان داد كه كاربرد هيپوكلريت سديم پس از اچينگ عاج براي حذف لايه هيبريد بر مقدار ريزنشت آن نسبت به روش معمولي باندينگ تاثيري ندارد؛ اما استفاده از اين ماده، قبل از شروع اچ كردن، باعث بهبود سيل ترميم مي شود. در ضمن بين دو ماده باندينگ عاجي مورد آزمايش كه از لحاظ نسل و نوع حلال متفاوت بودند، اختلاف آماري معني داري وجود نداشت.

© حقوق سایت محفوظ است