۱۳۹۶-۰۷-۰۶

مقاله تاثير نقش شوري ناشي از كلرورسديم بر پروفيل الكتروفورزي پروتئين ها و آنزيم هاي گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۸۱ در نهال و بذر از صفحه ۲۴۱ تا ۲۵۱ منتشر شده است.
نام: تاثير نقش شوري ناشي از كلرورسديم بر پروفيل الكتروفورزي پروتئين ها و آنزيم هاي گندم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله تنش شوري
مقاله پروتئين ها
مقاله آنزيم ها
مقاله پروفيل الكتروفورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي هروان اسلام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تغييرات پروفيل الکتروفورزي پروتئين هاي محلول و آنزيم هاي آنتي اکسيدانت گندم در تنش شوري و يافتن ارتباط تغييرات آن ها با تحمل و حساسيت ارقام به تنش شوري، شش رقم و لاين گندم با درجات مقاومت متفاوت، در محيط هيدروپونيک در چهار تيمار شوري صفر (شاهد)، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ ميلي مول نمک طعام قرار گرفتند. عصاره برگ و ريشه گياهچه هاي جوان روي ژل پلي آکريل آميد با روش الکتروفورز جداسازي گرديد. با توجه به نتايج آزمايش هاي انجام شده، شواهد قانع کننده اي براي وجود يک نشانگر پروتئيني مرتبط با تنش شوري مشاهده نشد و تنها تراکم باند پلي پپتيدي ۳۲ و ۵۶ کيلودالتن در ارقام مهدوي و چناب افزايش نشان داد. در مطالعات آنزيمي، افزايش فعاليت آنزيم هاي پراکسيداز و کاتالاز ريشه، احتمال دخالت سيستم دفاع آنتي اکسيدانت را به خاطر حضور راديکال هاي فعال اکسيژن در گياهان تحت تنش شوري تقويت مي کند.

© حقوق سایت محفوظ است