۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله تاثير نسبت اختلاط و تاريخ كاشت بر روي عملكرد كمي و كيفي علوفه و دانه در كشت مخلوط ذرت و آفتابگردان در منطقه اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۷۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: تاثير نسبت اختلاط و تاريخ كاشت بر روي عملكرد كمي و كيفي علوفه و دانه در كشت مخلوط ذرت و آفتابگردان در منطقه اهواز
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مخلوط ذرت و آفتابگردان
مقاله عملكرد
مقاله پروتئين
مقاله علوفه
مقاله دانه
مقاله LER

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي دزفولي سيدابوالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: ابدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سيادت سيدعطااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشت مخلوط دو يا چند گياه، يک جامعه گياهي را به وجود مي آورند که ممکن است از منابع محدود مورد نياز بهتر استفاده نمايند و در نتيجه کميت و کيفيت محصول بهبود پيدا مي کند. به اين منظور دو گياه ذرت و آفتابگردان در آزمايشي در قالب طرح آماري کرت هاي خرد شده، در سه تاريخ کاشت يکم، دهم و بيستم مرداد ماه سال زراعي ۷۵-۱۳۷۴ به عنوان فاکتور اصلي و نسبت هاي اختلاط در کاشت ۱۰۰:۰، ۷۵:۲۵، ۵۰:۵۰ و ۰:۱۰۰ درصد به عنوان فاکتور فرعي در مزرعه آزمايشي مجتمع آموزش عالي رامين خوزستان کشت شدند. ارزيابي عملکرد با استفاده از روش نسبت برابري زمين (LER) نشان داد که بالاترين  LER محاسبه شده مربوط به نسبت ۷۵% آفتابگردان و ۲۵% ذرت مي باشد که به ترتيب برابر ۱٫۱۸ و ۱٫۱۷ براي محصول تر و خشک بود. اين موضوع نشان مي دهد که با استفاده از روش کشت مخلوط مي توان تا ۱۸% اضافه محصول داشت. بيشترين پروتئين نيز به طور معني داري در مخلوط ۷۵% آفتابگردان و ۲۵% ذرت افزايش يافت که اين مقدار پروتئين برابر ۲۴۷۱ کيلوگرم در هکتار بود. روش هاي کشت مخلوط دو گياه از نظر توليد دانه نسبت به کشت خالص برتري نشان ندادند. بيشترين محصول دانه در روش تک کشتي ذرت به مقدار ۹۶۰۳ کيلوگرم در هکتار به دست آمد. بالاترين مقدار ماده خشک و دانه به ترتيب در تاريخ هاي کاشت ۱۰ و ۲۰ مرداد حاصل گرديد.

© حقوق سایت محفوظ است