۱۳۹۵-۰۱-۰۸

مقاله تاثير ناکاملي خطي در جهت [۰۰۱] بلوري بر خواص گرمايي بلور نقره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۴۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تاثير ناکاملي خطي در جهت [۰۰۱] بلوري بر خواص گرمايي بلور نقره
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبيه سازي ديناميک مولکولي
مقاله ناکاملي خطي
مقاله بلور نقره
مقاله خواص گرمايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي جمال
جناب آقای / سرکار خانم: رشادتشه محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق بررسي ويژگي هاي گرمايي نقره در حضور ناکاملي خطي بلوري با استفاده از روش شبيه سازي ديناميک مولکولي مي باشد. اين شبيه سازي در هنگرد هم دما و هم فشار (NPT) و هم دما و هم حجم (NVT) بر مبناي پتانسيل برهم کنشي ساتن-چن کوانتومي انجام شده است. ويژگي هاي گرمايي نقره از جمله انرژي بستگي، نقطه ذوب، ظرفيت گرمايي در فشار ثابت و ضريب انبساط حجمي براي بلور ايده ال و بلور داراي نقص خطي در جهت [۰۰۱] را محاسبه کرديم. همچنين کميت هايي چون تابع توزيع شعاعي، پارامتر نظم و ضريب ليندمان که اطلاعاتي از ساختار و نظم بلوري مي دهند، در دماهاي مختلف محاسبه کرده و با مقايسه بلور ايده ال و غير ايده ال نتيجه گرفتيم که با افزايش نقص خطي انرژي بستگي و ضريب انبساط حجمي افزايش، دماي ذوب و گرماي نهان ذوب در هنگرد (NPT) و (NVT) کاهش مي يابد. همچنين ظرفيت گرمايي مستقل از ناراستي خطي مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است