۱۳۹۵-۰۵-۱۴

مقاله تاثير مکمل ياري حاد ال -کارنيتين بر لاکتات، گلوکز خون، VO2max و توان مردان تمرين کرده: گزارش کوتاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين ۱۳۹۲ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۵۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثير مکمل ياري حاد ال -کارنيتين بر لاکتات، گلوکز خون، VO2max و توان مردان تمرين کرده: گزارش کوتاه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ال
مقاله کارنيتين
مقاله لاکتات
مقاله گلوکز
مقاله فعاليت هوازي
مقاله فعاليت بي هوازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اراضي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني نيا فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: آزالي كريم
جناب آقای / سرکار خانم: مهرتاش محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ال-کارنيتين با افزايش اکسيداسيون چربي ها، احتمالا مي تواند موجب کاهش توليد اسيد لاکتيک و بهبود عملکرد ورزشکار شود. هدف از اين تحقيق بررسي اثر مکمل ياري حاد ال-کارنيتين بر لاکتات، گلوکز خون، VO2max و توان مردان تمرين کرده بود.
روش بررسي: ۱۶ مرد تمرين کرده به صورت تصادفي به دو گروه هوازي (n=8) و بي هوازي (n=8) تقسيم شدند و آزمون ها را در دو جلسه مجزا به صورت دوسو کور انجام دادند. آزمودني ها ۹۰ دقيقه قبل از فعاليت سه گرم ال-کارنيتين يا دارو نما (مالتودکسترين) را مصرف کردند. نمونه هاي خوني پيش و پس از آزمون جمع آوري شدند.
يافته ها: گروه مکمل نسبت به گروه دارونما پس از فعاليت ميزان لاکتات کم تر و گلوکز خون، VO2max، حداکثر و ميانگين توان بيش تري داشتند (P£۰٫۰۵).
نتيجه گيري: مکمل ياري حاد ال- کارنيتين ۹۰ دقيقه قبل از فعاليت مي تواند موجب کاهش خستگي و بهبود عملکرد شود.

© حقوق سایت محفوظ است