۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله تاثير مقادير مختلف كودهاي كم مصرف آهن و مس بر رشد و عملكرد ژنوتيپ هاي نخود تحت شرايط ديم منطقه اليگودرز – ازنا در استان لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر – دی ۱۳۸۴ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۹۰ تا ۲۰۱ منتشر شده است.
نام: تاثير مقادير مختلف كودهاي كم مصرف آهن و مس بر رشد و عملكرد ژنوتيپ هاي نخود تحت شرايط ديم منطقه اليگودرز – ازنا در استان لرستان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نخود ديم
مقاله كود آهن
مقاله كود مس
مقاله عملكرد دانه
مقاله اجزا عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهاري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پهلواني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: احسان زاده پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگر چه نزدیک به ۲۱ درصد سطح زیر کشت نخود کشور در استان لرستان می باشد ولی اطلاع کمی از نیازهای غذایی این گیاه بویژه عناصر ضروری کم مصرف تحت شرایط این منطقه وجود دارد. به همین منظور آزمایشی مزرعه ای در شرایط دیم در بهار سال ۱۳۸۱ در منطقه الیگودرز – ازنا بر روی چهار ژنوتیپ نخود شامل: هاشم، جم، ILC482 و توده محلی گریت، با استفاده از چهار سطح کود آهن شامل: شاهد (۰)، ۳۰،۴۳ و ۵۶ کیلوگرم در هکتار سولفات آهن و چهار سطح کود مس شامل: شاهد (۰)، ۱۷، ۲۰ و ۲۵ کیلوگرم در هکتار سولفات مس صورت گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و به صورت کرت های یکبار خرد شده در سه تکرار انجام شد که در آن ژنوتیپ ها با تراکم ۳۳ بذر در مترمربع در کرت های اصلی و سطوح مختلف کودهای آهن و مسن در کرت های فرعی قرار گرفتند. از میان چهار ژنوتیپ، هاشم دیررس تر، بلندتر و دارای اجزا عملکرد، عملکرد دانه و شاخص برداشت کمتر و گریت زودرس تر، دارای رشد گسترده تر و وزن صد دانه بیشتر و در نتیجه عملکرد دانه نسبتا بیشتری نسبت به سایر ژنوتیپ ها بود. استعمال کود آهن موجب افزایش معنی دار در شاخه دهی و افزایش غیر قابل ملاحظه در اجزا عملکرد گردید. به نظر می رسد این امر به افزایش متوسط عملکرد ماده خشک، دانه و متوسط شاخص برداشت ژنوتیپ های گریت، جم و ILC482 به طور معنی داری کمک نموده است. استعمال کود مس تاثیر معنی داری در خصوصیات رشد، اجزا عملکرد و عملکرد این ژنوتیپ ها نداشت. اگر چه به طور کلی عملکرد ماده خشک و دانه ژنوتیپ های مورد استفاده در این آزمایش در شرایط دیم منطقه الیگودرز – ازنا چندان قابل توجه نبود ولی به نظر می رسد با تنظیم مناسب تاریخ کاشت و استعمال حداقل ۳۰ کیلوگرم در هکتار از این کود آهن بتوان از کاشت نخود دیم بهاره در این منطقه عملکرد دانه بالاتری به دست آورد.

© حقوق سایت محفوظ است