۱۳۹۶-۰۷-۱۳

مقاله تاثير معماري ايران بر مصر از آغاز اسلام تا ظهور مماليك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۲ در هنرهاي زيبا از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثير معماري ايران بر مصر از آغاز اسلام تا ظهور مماليك
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معماري
مقاله ايران
مقاله طولوني
مقاله مصر
مقاله فاطمي
مقاله ايوبي
مقاله تاثير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عريان مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايران از ديرباز به عنوان سرزميني كه داراي تمدني كهن است، شناخته شده است. يكي از ويژگي هاي كشورهاي متمدن اين است كه فرهنگ و تمدن خويش را به سرزمين هاي ديگر منتقل كنند و ايران نيز از اين قاعده مستثني نبود.
بنابراين زوال قدرت ساسانيان را نبايد با زوال ملت ايران به عنوان ملتي كهن اشتباه گرفت. ايرانيان پس از ظهور اسلام و پذيرش آن به عنوان دين رسمي عزم خويش را جزم نمودند تا فرهنگ و تمدن چندين هزار ساله خويش را به مردماني فاتح و فاقد تمدن انتقال دهند كه از اين وظيفه خطير سربلند و پيروز خارج شدند و توانستند اگر نه تمامي بلكه بيشتر ميراث هنري و فرهنگي خويش را به اقوام غالب و پس از آن به سرزمين هاي ديگر اسلامي از جمله مصر گسترش دهند. به همين دليل شناختن و شناساندن چنين مردماني كه در پيشرفت و گسترش فرهنگ و تمدن اسلامي موثر بوده اند و دارايي هاي فرهنگي و هنري خويش را از اين طريق به سرزمين هاي ديگر منتقل نموده اند و نيز بررسي اين تاثيرات امري قابل توجه است.
مصر در اينجا به عنوان  يكي از كشورهايي كه تحت تاثير معماري ايراني قرار گرفته، مورد نظر است، لذا پرسشي كه در اينجا مطرح مي شود اين است  كه تاثير معماري ايران در مصر از زمان فتح اسلامي تا ظهور مماليك چگونه است؟
در اين مجال ضمن بيان تاثير و چگونگي ورود آن به مصر، به برخي از ابنيه شاخص در دوره هاي طولوني، فاطمي و ايوبي اشاره شده تا با ارائه قراين و شواهد بتوان اين تاثيرات را آشكار كرد.

© حقوق سایت محفوظ است