۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله تاثير مصرف خوراكي مورفين بر تکوين لوله عصبي در جنين موش‌ هاي صحرايي حامله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۱۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تاثير مصرف خوراكي مورفين بر تکوين لوله عصبي در جنين موش‌ هاي صحرايي حامله
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تكوين
مقاله لوله عصبي
مقاله مورفين
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيرايي مقدم شيوا
جناب آقای / سرکار خانم: صدوقي مهرانگيز
جناب آقای / سرکار خانم: بهادران حسين
جناب آقای / سرکار خانم: خوش باطن علي
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي نسب حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كاكا غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صحرايي هدايت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مطالعات قبلي نشان دادند که تجويز مورفين مي‌تواند به بروز ناهنجاري‌هاي رفتاري در انسان و مدل‌هاي حيواني منجر شود. اين پژوهش به بررسي اثر مصرف مورفين توسط مادر بر تكوين جنيني لوله عصبي درموش‌هاي صحرايي پرداخته است.
مواد و روش‌ها: بدين منظور، موش‌هاي صحرايي از نژاد ويستار با محدوده وزني ۲۵۰-۳۰۰ گرم استفاده شدند. گروه‌هاي آزمايشي پس از باروري، مورفين را با دوزهاي  0.05 ,0.01 mg/mlو ۰٫۱ در آب آشاميدني دريافت كردند. گروه كنترل فقط آب شير را دريافت نمودند، ۹ روز و ۱۲ ساعت پس از بارداري، موش‌هاي آبستن با استفاده از كلروفرم بي‌هوش شده و جنين‌ها به همراه رحم طي عمل جراحي از بدن حيوان ماده خارج گرديدند، وزن جنين‌ها با ترازوي ديجيتالي و طول سري- دمي آن‌ها به عـنوان معـياري از طول جنين با كوليس ورنيه اندازه‌گيري شد. سپس جنين‌ها مراحـل پردازش بافتي را طي كرده و پس از برش‌گيري و رنگ‌آميزي به روش هماتوکسيلين- ايوزين، از نظر رشد لوله عصبي مورد بررسي ميكروسكوپي قرارگرفتند. براي تعيين تفاوت بافت لوله عصبي در دوزهاي مختلف از نرم افزار موتيك استفاده شد.
يافته‌ها: كاهش طول سري- دمي وكاهش وزن جنين‌هايي كه مورفين را با دوز  0.01 mg/mlدريافت كرده بودند نسبت به گروه كنترل، معني‌دار بود لوله عصبي در گروه كنترل مشاهده شد. دوزهاي ۰٫۱ mg/ml و ۰٫۰۵ تشكيل لوله عصبي را تا حد ناودان عصبي به تاخير انداختند و دوز ۰٫۰۱ mg/ml علاوه بر تاخير در تشكيل لوله عصبي تا حد ناودان عصبي، موجب كاهش تراكم سلول در لايه اکتودرم عصبي گرديد.
نتيجه‌گيري: از اين مشاهدات نتيجه‌گيري مي‌شود كه مصرف مورفين در دوران بارداري باعث بروز نقايصي درتكوين لوله عصبي جنين مي‌گردد و اين اثر در دوز ۰٫۰۱ mg/ml مورفين شديدتر است.

© حقوق سایت محفوظ است