۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله تاثير مصرف تركيبي از دكستروز و فروكتوز بر عملكرد استقامتي ورزشكاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در پژوهش در علوم ورزشي از صفحه ۷۷ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: تاثير مصرف تركيبي از دكستروز و فروكتوز بر عملكرد استقامتي ورزشكاران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعاليت بدني
مقاله عملكرد استقامتي
مقاله ورزشكاران
مقاله كربوهيدرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادق عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير مصرف ترکيبي از دکستروز (۷۵ درصد) و فروکتوز (۲۵ درصد) و کربو هيدرات (۵ درصد) در مقابل پلاسيبو بر عملکرد استقامتي ورزشکاران طي يک ساعت رکاب زدن روي دوچرخه کارسنج (با شدت حدود ۷۵ درصد VO2max و تعداد تکرار ۵۵ تا ۶۰ دور در دقيقه) بررسي شد. ۳۶ ورزشکار به طور تصادفي به سه گروه کربوهيدرات (۱۵ نفر)، دارونما (۱۱ نفر) و کنترل (۱۰ نفر) تقسيم شدند.
به آزمودني ها ۳۰ دقيقه قبل از فعاليت و هر ۱۵ دقيقه در حين فعاليت و بعد از پايان آن، نوشيدني محتوي کربوهيدرات يا دارونما داده شد. از آنها براي بررسي تغييرات گلوکز سرم بلافاصله قبل از رکاب زدن و ۱۵ تا ۲۰ دقيقه بعد از آن نمونه خون گرفته شد. نتايج حاصله نشان دهنده افزايش معني داري در ميزان کالري مصرفي (P≤۰٫۰۰۹)، مسافت طي شده (P≤%۱۸) و تعداد دورهاي زده شده (P≤%۳۱) در گروه کربوهيدرات در مقايسه با گروه دارونما و کنترل بود.
الگوي تغييرات در مورد گلوکز پلاسما در بين سه گروه تفاوتي نداشت (P≤۰٫۲۹۱)، نتيجه اينکه مصرف کربوهيدرات منتخب قبل و در طي فعاليت استقامتي مي تواند سبب عملکرد شود. بديهي است بررسي اثرات مصرف کربوهيدرات بر ساير جنبه هاي غعاليت هاي استقامتي تحقيقات بيشتري را در اين زمينه مي طلبد

© حقوق سایت محفوظ است