۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله تاثير مشاوره تحصيلي گروهي بر مهارت ها و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطه اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در پژوهش هاي مشاوره (تازه ها و پژوهش هاي مشاوره) از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تاثير مشاوره تحصيلي گروهي بر مهارت ها و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطه اصفهان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشکل پيشرفت تحصيلي در دوره متوسطه يکي از دغدغه هاي مهم آموزش و پرورش کشور ما بوده است. تحقيقاتي که در مورد علل عدم پيشرفت تحصيلي دانش آموزان انجام گرفته است، يکي از مهم ترين علت ها را نداشتن مهارت هاي تحصيلي و نبودن خدمات مشاوره تحصيلي در مدارس ما ذکر کرده اند. اين پژوهش به بررسي ميزان تاثير مشاوره تحصيلي گروهي بر مهارت ها و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر دوره متوسط شهر اصفهان مي پردازد. براي انجام پژوهش ۳۶ دانش آموز متوسطه به طور تصادفي مرحله اي انتخاب و در گروه آزمايش (۱۸ نفر) و گواه (۱۸ نفر) جايگزين شدند. تعداد شش جلسه مشاوره تحصيلي به شيوه گروهي براي گروه آزمايش برگزار شد. آزمودني ها بوسيله پرسشنامه مهارت هاي تحصيلي و معدل نمرات درسي در پيش آزمون و پس آزمون مورد مورد ارزيابي قرار گرفتند. فرضيه هاي تحقيق چنين بود که: ميانگين نمرات مهارت هاي تحصيلي دانش آموزان گروه آزمايش که از مشاوره تحصيلي گروهي استفاده مي کنند بيش از گروه گواه است و ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلي دانش آموزان گروه آزمايش که از مشاوره تحصيلي گروهي استفاده مي کنند بيش از گروه گواه است. براي آزمون فرضيه ها از تحليل کوواريانس و مانوا استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد که مشاوره تحصيلي گروهي باعث افزايش مهارت هاي تحصيل (p=0.003) و پيشرفت تحصيلي (p=0.001) دانش آموزان گروه آزمايش شده است.

© حقوق سایت محفوظ است