۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله تاثير مشاوره بر كاهش افسردگي و نااميدي نوجوانان لوسميك افسرده در بيمارستان شفاي دانشگاه علوم پزشكي اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۰ در مجله علوم تربيتي و روانشناسي از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: تاثير مشاوره بر كاهش افسردگي و نااميدي نوجوانان لوسميك افسرده در بيمارستان شفاي دانشگاه علوم پزشكي اهواز
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوسميك
مقاله سرطان
مقاله افسردگي
مقاله نااميدي و مشاوره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهني ييلاق منيجه
جناب آقای / سرکار خانم: اكابريان شرافت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش تاثیر مشاوره بر کاهش افسردگی و ناامیدی نوجوانان لوسمیک افسرده در بیمارستان شفای دانشگاه علوم پزشکی اهواز بررسی شده است. بدین منظور ۱۰۰ نفر دختر و پسر بیمار (۲۰-۱۱ ساله) مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد ۲۶ نفر افسرده تشخیص داده شدند. نوجوانان لوسمیک افسرده به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایشی به مدت ۸ جلسه مشاوره شدند. فرض بر این بود که میزان افسردگی و ناامیدی نوجوانان لوسمیک بعد از مشاوره به طور معنی داری کاهش می یابد. آزمودنیها به سه پرسشنامه: افسردگی بک، افسردگی کودکان و ناامیدی بک، پاسخ دادند. پرسشنامه افسردگی بک برای تشخیص مورد استفاده قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش آماری – تحلیل واریانس با اندازه های مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد که، پس از مشاوره، بین میزان افسردگی و ناامیدی گروه آزمایشی و گواه تفاوت معنی دار وجود دارد. این یافته ها بر اهمیت مشاوره در کاهش افسردگی و ناامیدی بیماران لوسمیک افسرده تأکید دارد. 

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است