۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله تاثير مديريت دفاع هاي تاکتيکي در روان درماني پويشي فشرده کوتاه مدت بر رضايت مندي زوج ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در روان شناسي باليني از صفحه ۱۳ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: تاثير مديريت دفاع هاي تاکتيکي در روان درماني پويشي فشرده کوتاه مدت بر رضايت مندي زوج ها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دفاع هاي تاکتيکي
مقاله روان درماني پويشي فشرده و کوتاه مدت
مقاله رضايت مندي زوج ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جراره جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: طالع پسند سياوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير مديريت دفاع هاي تاکتيکي در روان درماني پويشي فشرده کوتاه مدت، بر افزايش رضايت مندي زوج ها بود.
روش: مطالعه حاضر با طرح شبه آزمايشي در مراکز روان شناسي و مشاوره شهر تهران انجام شد. تعداد ۱۶ زوج از زوج هاي مراجعه کننده به اين مراکز به صورت گمارش تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار داده شدند. همه شرکت کنندگان پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ را قبل و يک هفته پس از مداخله تکميل کردند.
يافته ها: زوج هاي شرکت کننده در گروه آزمايشي از لحاظ رضايت زناشويي ( h=0.32)، مسايل شخصيتي (۰٫۴۶=h)، مديريت مالي (h=0.29)، فعاليت هاي اوقات فراغت (h=0.26)، رابطه جنسي (h=0.52)، فرزندان و فرزند پروري (h=0.12)، خانواده و دوستان (h=0.59) و نقش هاي مساوات طلبي (h=0.50) به طور معنادار بر گروه کنترل برتري داشتند، اما نمرات تفاوت تحريف آرماني، ارتباط، حل تعارض و جهت گيري مذهبي بين دو گروه معنادار نبودند.
نتيجه گيري: مداخلات درماني در دفاع هاي تاکتيکي بر اساس مدل پويشي فشرده کوتاه مدت مي تواند در افزايش رضايت زناشويي موثر باشد.

© حقوق سایت محفوظ است