۱۳۹۵-۰۴-۱۴

مقاله تاثير محافظه‏ كاري حسابداري بر كاهش ريسک سقوط قيمت سهام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در حسابداري مديريت از صفحه ۹۳ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: تاثير محافظه‏ كاري حسابداري بر كاهش ريسک سقوط قيمت سهام
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محافظه ‏كاري
مقاله عدم تقارن اطلاعاتي
مقاله سقوط قيمت سهام
مقاله دامنه تفاوت قيمت
مقاله نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: ولي پور هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: قلمي مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق، بررسي تاثير محافظه‏ كاري حسابداري بر كاهش ريسک سقوط قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زماني تحقيق شامل ۸ سال متوالي از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ و نمونه آماري تحقيق شامل ۹۰ شركت از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي ‏باشد. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه بين وجود و يا عدم وجود رويداد سقوط سهام در طول دوره تحقيق با سطح محافظه ‏كاري حسابداري، يک رابطه معكوس و معني ‏دار وجود دارد. به عبارت ديگر، يافته‏ ها حاكي از تاثير مثبت محافظه ‏كاري حسابداري بر كاهش ريسک سقوط قيمت سهام است. همچنين نتايج حاكي از آن است كه رابطه بين محافظه‏ كاري با وجود يا عدم وجود رويداد سقوط قيمت سهام در شركت‏ هاي داراي سطح عدم تقارن اطلاعاتي بالا، به ‏لحاظ آماري معني ‏دار نيست. همچنين نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي ‏دهد که عدم تقارن اطلاعاتي، نتوانسته است تاثير محافظه ‏کاري در کاهش ريسک سقوط قيمت سهام را افزايش دهد.

© حقوق سایت محفوظ است