۱۳۹۵-۰۴-۰۷

مقاله تاثير مايع رويي سلول ‌هاي فيبروبلاست و اندوتليال بر فنوتيپ و عملکرد سلول ‌هاي دندريتيک و پاسخ پلاريزاسيون لنفوسيت ‌هاي T که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۰ در مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه از صفحه ۵۵۱ تا ۵۵۹ منتشر شده است.
نام: تاثير مايع رويي سلول ‌هاي فيبروبلاست و اندوتليال بر فنوتيپ و عملکرد سلول ‌هاي دندريتيک و پاسخ پلاريزاسيون لنفوسيت ‌هاي T
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول دندريتيک
مقاله سلول اندوتليال
مقاله لنفوسيت T
مقاله فيبروبلاست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي بخش ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: دليرژ نوروز
جناب آقای / سرکار خانم: فرخي فرح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: قابليت بالاي سلول ‌هاي دندريتيک در عرضه‌ آنتي ژن و عملکرد حرفه ‌اي اين سلول‌ ها در انجام اين وظيفه، محققان را بر آن داشت که اين سلول ‌ها را در درمان برخي بيماري ‌ها نظير سرطان و بيماري ‌هاي عفوني و همچنين بيماري‌ هاي خودايمني و جلوگيري از رد پيوند، بکار گيرند. هدف از اين مطالعه بلوغ سلول ‌هاي دندريتيک براي ايمنوتراپي تومور مي ‌باشد.
مواد و روش ‌ها: توليد سلول ‌هاي دندريتيک در دو مرحله صورت گرفت که در مرحله اول سلول‌ هاي مونوسيت تحت تاثير سيتوکاين هاي GM-CSF و IL-4 به سلول‌ هاي دندريتيک نابالغ تبديل شدند و در مرحله دوم سلول‌ هاي دندريتيک نابالغ در حضور مايع رويي سلول‌ هاي فيبروبلاست پوست (HSFPI3)، سلول ‌هاي اندوتليال وريد ناف انسان(HUVECE) ، CM و POLY-IC به عنوان عوامل بلوغ و عصاره سلول‌ هاي سرطاني (k562) به عنوان آنتي ژن به سلول ‌هاي دندريتيک بالغ تبديل شدند.
يافته‌ ها: سلول ‌هاي دندريتيک توليد شده داراي ويژگي ‌هاي مناسب از لحاظ فنوتيپ، توانايي فاگوسيتوز، ميزان تحريک تکثير لنفوسيت ‌هاي T بودند و قادر به ترشح مقادير بالايي از سايتوکين IL-12 بودند.
بحث و نتيجه گيري: سلول ‌هاي دندريتيک که تحت تاثير مايع رويي سلول ‌هاي اندوتليال و فيبروبلاست توليد گرديدند داراي فنوتيپ و عملکرد مطلوب بودند و باعث پلاريزاسيون لنفوسيت ‌هاي T به سمت Th1 شدند.

© حقوق سایت محفوظ است