۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله تاثير ماده ال – كارنيتين روي مراحل اوليه رشد و تركيبات بدن قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۱ در مجله علوم و فنون دريايي ايران از صفحه ۴۱ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: تاثير ماده ال – كارنيتين روي مراحل اوليه رشد و تركيبات بدن قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارنيتين
مقاله تركيبات بدن
مقاله رشد
مقاله قزل آلاي رنگين كمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدنصراله
جناب آقای / سرکار خانم: سيف آبادي سيدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: كلباسي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ويلكي اميرسعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه حاضر تاثير مقادير ۰، ۴۰۰، ۸۰۰  و ۱۲۰۰ ميلي گرم ال – کارنيتين در هر کيلوگرم غذا بر روي رشد و ترکيبات بدن قزل آلاي رنگين کمان بررسي شد. به اين منظور چهار گروه از ماهيان با وزن متوسط ۱ گرم و بيومس کل ۱۰۰ گرم در هر گروه به مدت ۴۸ روز مورد تغذيه قرار گرفتند. ماهيان بر حسب دماي آب و وزن توده به ميزان ۳٫۷ تا ۶ درصد وزن بدن در روز تغذيه شدند و وزن آنها در پايان دوره به حدود ۷ گرم رسيد.
در مقادير مختلف ال – کارنيتين هيچ تفاوت معني داري در تيمارهاي مختلف روي رشد، FCR و SGR يافت نشد (P>0.05). همچنين در مقادير مختلف ال – کارنيتين تفاوت معني داري در ميزان پروتئين و چربي بدن نيز در تيمارهاي مختلف ديده نشد (P>0.05).

© حقوق سایت محفوظ است