۱۳۹۵-۰۵-۱۴

مقاله تاثير كمپلكس پراكسيد هيدروژن – يون نقره بر حذف كليفرم هاي مدفوعي از پساب لاگون هوادهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۱ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تاثير كمپلكس پراكسيد هيدروژن – يون نقره بر حذف كليفرم هاي مدفوعي از پساب لاگون هوادهي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندزدايي
مقاله تصفيه خانه فاضلاب
مقاله پراكسيد هيدروژن
مقاله يون نقره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزائي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نبي زاده رامين
جناب آقای / سرکار خانم: ندافي كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: ايزانلو حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري زينب
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي قالهري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يك گندزداي خوب براي استفاده در آب و فاضلاب مي بايست در رقت هاي خيلي كم بر ميكروارگانيسم ها اثر كشندگي مناسب داشته باشد، براي انسان و حيوانات اثرات سمي اندكي داشته و اثرات و صدمات نامطلوب زيست محيطي آن ناچيز باشد. جستجوي گندزداهاي غير كلره اي كه با همان اثر ضد عفوني كنندگي فاقد محصولات جانبي مضر باشند، همچنان ادامه دارد. محلول پراكسيد هيدروژن با فرمولاسيون پايدار به همراه مقادير جزئي يون نقره (با نام تجاري نانوسيل)، امروزه به عنوان يك گندزداي كارآمد جهت مصارف گوناگون ضدعفوني سطوح، گندزدايي ميوه و سبزيجات، آب شرب و زدايش فيلم ميكروبي تجهيزات پزشكي استفاده مي شود.
اين مطالعه از نوع تجربي است. در اين پژوهش پساب خروجي از تصفيه خانه فاضلاب شهر قم، تحت اثر گندزدايي توسط كمپلكس پراكسيد هيدروژن-يون نقره قرار گرفت. از شش غلظت مختلف گندزدا استفاده شد. عمليات نمونه برداري در فصل بهار سال ۱۳۸۵ به صورت روزانه انجام يافت و حجم نمونه ۱۲ عدد بود.
نتايج نشان داد كه در غلظت ۸۰ mg/L و زمان تماس يك ساعت، ۲٫۱ واحد لگاريتم حذف كليفرم هاي مدفوعي صورت گرفت. در غلظت ۲۴۰ mg/L حذف كليفرم هاي مدفوعي به ۳٫۶ واحد لگاريتم و در غلظت ۴۸۰ mg/L نانوسيل، به بالاتر از ۵٫۳ واحد لگاريتم رسيد. در حاصل ضرب غلظت-زمان حدود ۵۸۰۰ (mg/l).min و بيشتر از آن، شرايط استاندارد سازمان حفاظت محيط زيست ايران جهت تخليه به آب هاي سطحي و مصارف كشاورزي (حداكثر (MPN/100ml=400 برآورده شد.
با وجود مزاياي عمده كمپلكس پراكسيد هيدروژن- يون نقره در گندزدايي آب و فاضلاب، از جمله عدم توليد تركيبات جانبي مضر، ايجاد باقي مانده قابل اندازه گيري، سهولت انتقال و نگه داري و عدم توليد بوهاي ناخوشايند، به نظر مي رسد، به كارگيري آن براي گندزدايي پساب ثانويه فاضلاب شهري به دليل مصرف مقادير فراوان تا احراز شرايط استاندارد، چندان مقرون به صرفه نيست. به كارگيري اين گندزدا پس از فرايندهاي ثالثيه تصفيه فاضلاب نظير فيلتراسيون، احتمالا به مصرف مقادير كم تري از گندزدا منجر خواهد شد.

© حقوق سایت محفوظ است