۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله تاثير عوامل محيطي واجتماعي براحساس امنيت شهري (مورد مطالعه: محلات منتخب شهر يزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۲ در مطالعات جامعه شناختي شهري (مطالعات شهري) از صفحه ۵۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: تاثير عوامل محيطي واجتماعي براحساس امنيت شهري (مورد مطالعه: محلات منتخب شهر يزد)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت
مقاله احساس امنيت
مقاله عوامل محيطي
مقاله محله
مقاله تعاملات اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشاركهن جواد
جناب آقای / سرکار خانم: رحيقي يزدي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عوامل متعدد ومتنوعي دربرقراري نظم وامنيت اجتماعي تاثيرگذار هستند. ازآن جمله مي توان به عوامل محيطي و اجتماعي اشاره کرد. اهميت اين عوامل از آنجايي است که بپذيريم که عوامل ناامني در بستر مکان رخ مي دهند و توجه به اين نکته که رفتار انسان درفضا و مکان هاي مختلف،متفاوت بوده ودربسياري مواردفضا محرک انسان دربروز رفتار مجرمانه مي باشد،امري ضروري است.
اين تحقيق از نوع پيمايشي است که طي آن از طريق پرسشنامه با روش خوشه اي، ۲۱۴ نفر در دو محله اميرآباد و صفائيه مصاحبه شده است. براي تحليل داده ها از آزمون ضريب رگرسيون و پيرسون استفاده شده است.
بر اساس يافته هاي تحقيق، متغير هاي فضاي فيزيکي، قلمروگرايي، نظارت اجتماعي و تعاملات اجتماعي بر روي احساس امنيت تاثير دارند ولي ميان ميزان جرم با احساس امنيت رابطه اي به دست نيامد. همچنين متغير هاي تصور مردم، دستيابي به امکانات و سخت کردن آماج جرم بر روي ميزان جرم تاثير دارند.
مي توان گفت متغير هاي فضاي فيزيکي و کالبدي، قلمروگرايي و تعاملات اجتماعي عوامل مهمي براي بالا بردن احساس امنيت محسوب مي شوند. توجه به فضاهاي غيرقابل دفاع و ايجاد فضاهاي سبز ومناسب براي گذران اوقات فراغت و در پي آن بالا بردن قلمروگرايي و تعاملات اجتماعي ساکنان که باعث نظارت غيررسمي و به دنبال آن نگهداري و مراقبت ساکنان از محله خود مي شود،مي تواند سياست هايي موثر براي ارتقاي احساس امنيت تلقي گردد. بر اين اساس توجه سياست گذاران و برنامه ريزان شهري بايد به مقولاتي همچون توسعه پايدار و عدالت در توزيع امکانات شهري جلب گردد.

© حقوق سایت محفوظ است