۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله تاثير عمليات حرارتي بر خواص مکانيکي و ريز ساختار فولاد زنگ نزن مارتنزيتي ۴۳۱ AISI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تاثير عمليات حرارتي بر خواص مکانيکي و ريز ساختار فولاد زنگ نزن مارتنزيتي ۴۳۱ AISI
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فولاد زنگ نزن مارتنزيتي ۴۳۱ AISI
مقاله انرژي ضربه
مقاله استحکام کششي
مقاله عمليات آستنيته کردن دوبل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هداشهرضا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي علي
جناب آقای / سرکار خانم: اميني كامران
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نقيان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فولادهاي زنگ نزن مارتنزيتي بدليل خواص مکانيکي عالي و خواص خوردگي متوسط، کاربردهاي زيادي در ژنراتورهاي بخار و صنايع غذايي (مانند mixer blade) دارند. درتحقيق حاضر براي بررسي ريزساختار، از ميکروسکوپ نوري و ميکروسکوپ الکتروني روبشي و براي بررسي خواص مکانيکي از آزمون هاي ضربه، کشش و سختي استفاده شد. همچنين تاثير دماي عمليات آستنيته کردن (۱۰۳۰oC، ۹۷۰oC)، زمان تمپر و دماي تمپر بر روي ريز ساختار و خواص مکانيکي فولاد مذکور مورد بررسي قرار گرفت. در ادامه براي دستيابي به بالاترين انرژي ضربه و استحکام به طور همزمان عمليات آستنيته کردن دوبل (آستنيته کردن در دماي ۱۰۳۰oC، کوئنچ در روغن، عمليات تمپر در دماي ۲۰۰oC، آستنيته کردن مجدد در دماي ۹۷۰oC، کوئنچ در روغن، عمليات تمپر در دماي ۶۵۰oC) بررسي گرديد. نتايج نشان داد با افزايش دماي آستنيته از ۹۷۰oC به ۱۰۳۰oC انرژي ضربه افزايش و سختي و استحکام کششي تغيير چنداني نمي کند. همچنين در عمليات آستنيته کردن دوبل بالاترين خواص انرژي ضربه و استحکام کششي و سختي به دست مي آيد. دليل اين مساله در ارتباط با آن است که در عمليات آستنيته اول که در دماي بالا انجام مي شود کاربيدها در زمينه (آستنيت) حل مي شوند. عمليات تمپر در دماي پايين (۲۰۰oC) منجر به رسوب کاربيدهايي مي شود که در عمليات آستنيته دوم که در دماي پايين تر انجام مي شود مانع رشد دانه هاي آستنيت شده و بنابراين يک ساختار ريز دانه از آستنيت ايجاد مي گردد. و بنابراين ترکيب بهينه اي ازاستحکام و انرژي ضربه بدست مي آيد. همچنين پديده سختي ثانويه در فولاد مذکور در محدوده دمايي ۳۵۰oC-420oC مشاهده شد.

© حقوق سایت محفوظ است