۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله تاثير شناخت درماني گروهي بر افسردگي زنان سالمند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در پژوهش هاي مشاوره (تازه ها و پژوهش هاي مشاوره) از صفحه ۶۵ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: تاثير شناخت درماني گروهي بر افسردگي زنان سالمند
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوايي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي منصورعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افسردگي شايع ترين مشکل رواني در سالمندان است که کيفيت زندگي آنها را کاهش مي دهد و خطر خودکشي و هزينه هاي مرافبت بهداشتي را افزايش مي دهد. از آن جا که بيماري هاي سالمندان و دگرگونيهاي طبيعي ناشي از پيري موجب افزايش خطر واکنشهاي دارويي مي شود شناسايي روش هاي غير از داروهاي شيميايي به خصوص درمانهاي روان شناختي (شناخت درماني گروهي) مي تواند موجب کاهش عارضه هاي ناشي از مصرف دارو در سالمندان شود. در اين پژوهش ۲۰ نفر از افراد يکي از سراهاي سالمندان که از افسردگي رنج مي بردند به گونه يک بختانه در دو گروه آزمايش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمايش در ۱۰ جلسه ۹۰ دقيقه اي شناخت درماني شرکت کردند و گروه گواه درماني دريافت نکرد. پس از پايان دوره شناخت درماني گروهي افسردگي دو گروه دوباره سنجيده شد. پس از پايان دوره تفاوت معني داري در ميانگين نمرات افسردگي نشان داده شد (تي: ۳٫۹۷ ، الفا: ۰٫۰۱، درجه آزادي: ۱۸). به عبارتي ديگر شناخت درماني گروهي موجب کاهش افسردگي زنان سالمند مي شود.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است