۱۳۹۵-۰۵-۰۸

مقاله تاثير شستشوي واژينال با محلول بتادين قبل از سزارين بر بروز آندومتريت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مراقبت هاي نوين از صفحه ۷ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تاثير شستشوي واژينال با محلول بتادين قبل از سزارين بر بروز آندومتريت
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله التهاب آندمتر
مقاله پوويدون – يدين
مقاله عفونت زخم هاي جراحي
مقاله سزارين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قميان نيره
جناب آقای / سرکار خانم: حفيظي ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: سقايان مينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آندومتريت پس از سزارين و عفونت زخم عوارض قابل ملاحظه اي را با وجود به کار گرفتن راهبردهاي متفاوت به جاي مي گذارد. زايمان به روش سزارين، شايع ترين عمل جراحي باز شکم است. مطالعه حاضر با هدف ارزيابي اثرات پيشگيرانه شستشوي واژن با بتادين بر روي آندومتريت و عفونت زخم پس از سزارين انجام شد.
روش تحقيق: اين مطالعه که به صورت کارآزمايي باليني شاهددار تصادفي شده انجام شد، ۵۲۶ زن باردار که کانديد سزارين بودند، به صورت تصادفي انتخاب و مورد تحقيق قرار گرفتند. افراد با حاملگي کمتر از ۳۷ هفته، جفت پرويا، وجود کوريوامنيوتيت، آنمي شديد (هماتوکريت کمتر از ۳۰%)، ديابت، چاقي کشنده (وزن بيشتر از ۱۱۴ کيلوگرم)، دفع مکونيوم، حاملگي دوقلو و بيشتر، القاي زايمان طولاني مدت (بيشتر از ۱۰ ساعت)، توقف نزول در جايگاه هاي پايين (صفر و بيشتر)، کيسه آب پاره طولاني (بيشتر از ۱۸ ساعت) از مطالعه حذف شدند. براي نيمي از بيماران (۲۶۳ نفر) شستشوي شکم به تنهايي و براي گروه ديگر (مورد) شستشوي شکم به همراه شستشوي واژن با بتادين قبل از عمل انجام شد. تمام بيماران در زمان کلامپ بندناف آنتي بيوتيک پروفيلاکتيک دريافت نمودند. بيماران از نظر وجود آندومتريت (تب ۳۸٫۴ درجه سانتيگراد يا بالاتر بعد از ۲۴ ساعت اول پس از عمل همراه با تندرنس رحم در غياب عفونت ساير نقاط) و عفونت زخم پس از عمل بررسي شدند.
يافته ها: ميزان بروز آندومتريت در گروه مورد %۳٫۴ و در گروه شاهد %۴٫۶ بود (P=0.50). ميزان عفونت زخم در گروه مورد %۱٫۵ و در گروه شاهد %۱٫۹ بود که ار نظر آماري تفاوت معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: شستشوي واژينال با بتادين قبل از سزارين تاثيري در کاهش ميزان آندومتريت پس از عمل ندارد.

© حقوق سایت محفوظ است