۱۳۹۵-۰۱-۲۹

مقاله تاثير شرايط نوردهي در ارزيابي چشمي برخي از ويژگي هاي هندسي پوشرنگ هاي خودرويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۳۲۳ تا ۳۳۰ منتشر شده است.
نام: تاثير شرايط نوردهي در ارزيابي چشمي برخي از ويژگي هاي هندسي پوشرنگ هاي خودرويي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوست پرتقالي
مقاله براقيت
مقاله وضوح تصوير
مقاله نوردهي تک سويه
مقاله نوردهي پراکنده
مقاله شرايط مشاهده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عامري فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شرايط نوردهي، هندسه تابش و مشاهده از جمله عوامل مهمي است که در ارزيابي چشمي ويژگي هاي ظاهري نظير براقيت، پوست پرتقالي و وضوح تصوير در پوشرنگ هاي خودرويي نقشي اساسي ايفا مي نمايند. در اين تحقيق ويژگي هاي براقيت، پوست پرتقالي و وضوح تصوير پوشرنگ هاي خودرويي تحت سه شرايط نوردهي تک سويه، پراکنده و کابينت نوري استاندارد و در هريک از شرايط تحت زاويه تابش و مشاهده مختلفي بررسي گرديد. براي اين منظور سه مقياس براقيت، وضوح تصوير و پوست پرتقالي از پوشرنگ خودرويي مشکي متاليک تهيه گرديد و هر سه مقياس در هريک از شرايط نوردهي بطور جداگانه توسط ۸ نفر مشاهده کننده مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج آماري اين تحقيق نشان داد ميزان خطاي مشاهده کنندگان در ارزيابي چشمي براقيت تحت شرايط نوردهي تک سويه و تحت زوايه تابش ۳۸ درجه و زاويه مشاهده ۷ درجه و ارزيابي وضوح تصوير و پوست پرتقالي تحت شرايط کابيت نوري استاندارد در مقايسه با ساير شرايط کمتر است به طوري که ميانگين مقدار استرس براي ارزيابي براقيت، وضوح تصوير و پوست پرتقالي در هريک از شرايط ذکر شده کمتر از ۸% مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است