۱۳۹۵-۰۴-۳۱

مقاله تاثير شرايط عملياتي بر کارايي حذف همزمان فسفات، نيترات و COD از پساب رختشوي خانه با استفاده از روش انعقاد الکتريکي با الکترود آلومينيمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۱ در محيط شناسي از صفحه ۷۵ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: تاثير شرايط عملياتي بر کارايي حذف همزمان فسفات، نيترات و COD از پساب رختشوي خانه با استفاده از روش انعقاد الکتريکي با الکترود آلومينيمي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انعقاد الکتريکي
مقاله تصفيه پساب
مقاله فسفات
مقاله نيترات
مقاله COD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جباري ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه استفاده از انواع شوينده ها و پاک کننده ها به عنوان يکي از ملزومات زندگي انسان درآمده است. اين مواد افزون بر خاصيت پاک کنندگي خود، پس از ورود به سيستم هاي فاضلاب به دليل حضور پلي فسفات هاي موجود، با آب واکنش داده و بتدريج به يون فسفات تبديل شده و باعث بروز مسائل و مشکلات زيست محيطي بيشمار مي شوند که همواره مورد توجه کارشناسان محيط زيست بوده است. در تحقيق حاضر به بررسي حذف همزمان سه آلاينده فسفات، نيترات و COD با استفاده از روش انعقاد الکتريکي و الکترودهاي آلومينيمي پرداخته شد. فرايند انعقاد الکتريکي، يک واکنش الکتروليز است که اجراي واکنش هاي الکتروشيميايي در آن مستلزم اعمال پتانسيل الکتريکي مناسب بين دو يا چند الکترود (از جنس آهن، آلومينيم، تيتانيوم و …) براي انجام واکنش در سطح مشترک الکترود و محلول، از طريق منبع جريان الکتريکي است. در اين فرايند عامل حذف آلاينده ها (لخته هاي هيدروکسيد آهن يا آلومينيم) با اعمال جريان الکتريکي به الکترودهاي صفحه اي شناور در نمونه مورد تصفيه، توليد مي شود.نتايج در تحقيق حاضر نشان داد که pH، فاصله بين الکترودها و همچنين شدت جريان الکتريکي سه مشخصه موثر در کارايي حذف شاخص هاي مذکور است. بهترين کارايي حذف آلاينده ها در pH=7، فاصله بين الکترود برابر با ۱۰ ميليمتر و شدت جريان الکتريکي ۱۲ ميلي آمپر بر سانتيمتر مربع به دست آمد. همچنين کارايي حذف فسفات، نيترات و COD در شرايط بهينه به ترتيب ۹۹٫۹۳%، ۶۷٫۸۵% و ۷۰٫۸۳%به دست آمد. آزمايش هاي XRF و XRD انجام شده در اين تحقيق نشان از خوردگي الکترودها و حضور آنها در لجن به صورت اکسيد فلزي Al2O3 بوده است.

© حقوق سایت محفوظ است