۱۳۹۵-۰۳-۰۴

مقاله تاثير شدت تابش فرابنفش بر حذف فتوكاتاليتيك اشرشياكلي با استفاده از نانو ذرات تثبيت شده ZnO که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثير شدت تابش فرابنفش بر حذف فتوكاتاليتيك اشرشياكلي با استفاده از نانو ذرات تثبيت شده ZnO
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوذرات اکسيدروي
مقاله پرتو فرابنفش
مقاله گندزدايي آب
مقاله اشريشياکلي
مقاله شدت تابش
مقاله فرآيند فتوکاتاليتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: معصوم بيگي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ختايي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشميان سيدجمال الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: فرآيند اكسيداسيون پيشرفته، از روش هاي متداول تصفيه فاضلاب است كه طيف وسيعي از آلاينده هاي آلي و عوامل ميكروبي را با كارآيي مطلوبي به طور كامل تجزيه مي نمايند. اين تحقيق، با هدف مطالعه اثر شدت تابش پرتو فرابنفش در حذف كامل فتوكاتاليتيك اشريشيا كلي به وسيله نانوذرات اكسيدروي تثبيت شده روي صفحات شيشه اي انجام شد.
مواد و روش ها: ويژگي هاي نانوذرات اكسيدروي با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني مجهز به سيستم EDX و روشXRD  تعيين شد. نانوذرات اكسيدروي كمتر از ۵۰نانومتر به روش حرارتي روي صفحات شيشه اي تثبيت شدند. نمونه هاي آب حاوي مقادير مختلف باكتري اشريشيا كلي در راكتور نيمه پيوسته چرخشي با سيستم پيستوني در معرض شدت تابش هاي مختلف حاصل از لامپ هاي UVA و UVC مدادي ۴ و ۸ وات قرار داده شدند و اثر شدت تابش، مدت تابش، مقدار اوليه باكتري و شدت جريان راكتور در حذف فتوكاتاليتيك باكتري اشريشيا كلي مورد مطالعه قرار گرفت.
يافته ها: افزايش شدت تابش پرتو فرابنفش، تاحدي كارآيي فرآيند فتوكاتاليتيك را افزايش داد؛ اما از آن حد به بعد، تاثيري بر كارايي فرآيند مشاهده نشد. افزايش فاصله لامپ از سطح آب در راكتور مورد آزمايش، باعث كاهش شدت تابش دريافتي و در نتيجه كاهش كارآيي فرآيند در حذف باكتري اشريشيا كلي شد. افزايش تعداد لايه هاي تثبيت شده نانوذرات اكسيدروي، تاثيري در افزايش كارآيي فرآيند نداشت.
نتيجه گيري: فرآيند فتوكاتاليتيك با استفاده از نانوذرات تثبيت شده اكسيدروي تحت تابش پرتو UVA قادر به حذف باكتري اشريشيا كلي از آب با شدت تابش بهينه ۲۴۰mW/cm2 به كمك دو لامپ ۸ وات طي مدت تماس ۳۰ دقيقه است.

© حقوق سایت محفوظ است