۱۳۹۵-۰۴-۳۰

مقاله تاثير سه نوع سمان موقت بر ميزان گير روکش هاي سمان شونده روي اباتمنت هاي يک قطعه اي با دو طول مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۱ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۲۲۳ تا ۲۳۰ منتشر شده است.
نام: تاثير سه نوع سمان موقت بر ميزان گير روکش هاي سمان شونده روي اباتمنت هاي يک قطعه اي با دو طول مختلف
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمپلنت
مقاله گير
مقاله اباتمنت
مقاله روکش
مقاله سمان موقت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباخيان غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوري آذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استفاده از سمان هاي موقت براي سمان کردن پروتزهاي متکي بر ايمپلنت، مزيت سهولت قابليت بازيابي را داراست. بعضي از اين سمان ها داراي گير بيشتر و بعضي داراي گير ضعيف تري مي باشند. بنابراين انتخاب سمان موقت در نگهداري اين مزيت (دسترسي مجدد) حائز اهميت است. هدف از اين مطالعه، مقايسه تاثير سه نوع سمان موقت بر ميزان گير روکش هاي سمان شونده بر اباتمنت هاي يک قطعه اي با دو طول مختلف بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي-ازمايشگاهي ۲۰ عدد آنالوگ ايمپلنت DIO با استفاده از سرويور درون بلوک هاي تهيه شده از آکريل خودسخت شونده قرار داده شدند. بلوک ها به دو گروه ۱۰ تايي تقسيم شدند. در يک گروه اباتمنت هاي يک قطعه اي به قطر ۳٫۵ و ارتفاع ۵٫۵ ميلي متر و در گروه ديگر قطر ۳٫۵ و ارتفاع ۷ ميلي متر، به آنالوگ هاي ايمپلنت با تورک ۳۰ نيوتن سانتي متر متصل گرديدند. بعد از ساخت کوپينگ براي هر اباتمنت سمان هاي موقت تمپ باند، دايکال و تمپ باند کلير براي اتصال کوپينگ به اباتمنت مربوط به کار رفتند. تمام نمونه ها قبل از آزمايش، در رطوبت ۱۰۰% و دماي ۳۷ درجه سانتي گراد براي مدت ۴۸ ساعت نگهداري شدند. کوپينگ ها با سرعت ۰٫۵ سانتي متر در دقيقه با استفاده از دستگاه يونيورسال تستينگ از روي اباتمنت ها کشيده شدند و ميزان گير به نيوتن ثبت گرديد. داده ها با استفاده از آزمون واريانس دوطرفه ارزيابي گرديدند.
يافته ها: ميزان گير دايکال (۱۳۸٫۶ نيوتن) به طور معني داري از تمپ باند کلير (۶۷٫۳ نيوتن) و تمپ باند (۳۰٫۳ نيوتن) بيشتر بود (P<0.001). همچنين براي هر نوع سمان، ميزان گير به طور معني داري در اباتمنت با ارتفاع ۷ ميلي متر در مقايسه با اباتمنت داراي ارتفاع ۵٫۵ ميلي متر بيشتر بود (P=0.006).
نتيجه گيري: جهت سمان روکش به اباتمنت ها، بهتر است زماني که دسترسي مجدد آسان تر به پروتزهاي ثابت سمان شونده مورد نياز است از سمان تمپ باند و زماني که گير بيشتر مورد نياز است از دايکال استفاده شود.

© حقوق سایت محفوظ است