۱۳۹۵-۰۳-۱۹

مقاله تاثير سه نوع درمان ارتزي در کاهش درد در بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در سالمند از صفحه ۵۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: تاثير سه نوع درمان ارتزي در کاهش درد در بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتز
مقاله درد
مقاله استئوآرتريت زانو
مقاله راستاي زانو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهراميان هومن
جناب آقای / سرکار خانم: حيدريان كيكاووس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: استئوآرتريت زانو يکي از علل شايع ناتواني در افراد مسن است. در مطالعه حاضر تاثير سه نوع ارتز در کاهش دادن درد بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو در ايران ارزيابي شد.
روش بررسي: در اين کارآزمايي باليني آينده نگر سي و شش نفر بيمار مشتمل بر ۱۱ مرد و ۲۵ زن با ميانگين سن ۵۴٫۵۶±۲٫۸۲ سال که مبتلا به استئوآرتريت خفيف تا متوسط زانو بودند، شرکت کردند. بيماران در سه گروه دوازده نفره زانوبند نئوپرني، بريس وزن گير زانو، و کفي طبي داراي لبه خارجي پاشنه قرار گرفتند و ميزان درد آنها با کمک مقياس خطي – بصري درد، قبل از درمان ارتزي و شش ماه پس از درمان ارتزي با روش آماري تي زوج با يکديگر مقايسه شدند.
يافته ها: در هر سه گروه مطالعه، اختلاف معناداري در ميزان درد بيماران قبل و بعد از درمان ارتزي ديده شد (P<0.05). درصد کاهش درد در گروهي که از زانوبند نئوپرني، بريس وزن گير زانو، و کفي با لبه خارجي استفاده کرده بودند، به ترتيب ۴۰٫۹۰۹، ۴۰٫۱۸۶ و ۳۲٫۴۹۳ بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که زانوبند نئوپرني با حفظ گرما در اطراف مفصل زانو باعث کاهش درد بيماران مي شود. در گروه بريس وزن گير زانو، احتمالا بريس با تغيير دادن راستاي ران و ساق در زمان راه رفتن باعث تقليل درد مي شود. در گروه کفي طبي با لبه خارجي، تصور مي شود که کفي با تغيير دادن وضعيت کالکانئوس به سمت والگوس، باعث کاهش درد شده بود. انجام مطالعات آتي با تعداد شرکت کننده بيشتر و با دوره بازبيني طولاني تر به همراه اندازه گيري ميزان جابجايي زانو و کالکانئوس توصيه مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است