۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله تاثير رطوبت زمان برداشت و دماي خشك كردن دانه كلزا بر كيفيت روغن استحصالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر – دی ۱۳۸۴ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: تاثير رطوبت زمان برداشت و دماي خشك كردن دانه كلزا بر كيفيت روغن استحصالي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كلزا
مقاله كانولا
مقاله رطوبت برداشت
مقاله خشك كردن
مقاله كيفيت روغن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده جلال
جناب آقای / سرکار خانم: يقباني مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کلزا يکي از دانه هاي روغني مهم دنيا بوده که بعد از سويا و نخل روغني مقام سوم را دارا مي باشد. ميزان زياد روغن در دانه کلزا و همچنين ترکيب مناسب اسيدهاي چرب روغن در ارقام اصلاح شده سبب توجه اکثر کشورهاي جهان به اين دانه روغني گرديده است. در ايران نيز در جهت نيل به خود کفايي در توليد روغن کشت آن گسترش يافته است. از آنجا که به منظور نگهداري و ذخيره سازي دانه کلزا بخصوص در مناطق مرطوب، مرحله خشک کردن دانه ضروري مي باشد و شرايط خشک کردن بر روي کيفيت و کميت روغن دانه ها تاثير بسزايي دارد، لذا در اين تحقيق وارتيه دو صفر کلزا (PF) تحت درجه حرارت هاي متفاوت ۶۵، ۷۵، ۸۵، ۹۵ و ۱۰۵ درجه سانتي گراد با توجه به رطوبت اوليه دانه در زمان برداشت ۲۰، ۱۶ و ۱۲ درصد تا رسيدن به رطوبت نهايي ۸ درصد خشک گرديد و سپس تاثير آن بر مقدار کل روغن، رنگ، اسيدهاي چرب آزاد و انديس يدي روغن بررسي شد. نتايج حاصله نشان داد در درجه حرارت ها و رطوبت هاي مختلف مقدار روغن از ۳۸٫۲ تا ۴۰٫۲ درصد تغيير کرده است. بهترين کيفيت از نظر اسيديته و رنگ روغن در درجه حرارت ۸۵ درجه سانتي گراد با رطوبت ۱۲ درصد و پايين ترين آن در درجه حرارت ۱۰۵ درجه سانتي گراد و رطوبت ۲۰ درصد حاصل شد. بنابراين رطوبت اوليه برداشت ۱۶ و ۱۲ درصد و استفاده از درجه حرارت ۸۵ درجه سانتي گراد، مناسب ترين رطوبت برداشت و دماي خشک کردن دانه کلزا با توجه به خصوصيات کيفي روغن مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است