۱۳۹۵-۰۱-۰۸

مقاله تاثير دهانشويه هاي کلرهگزيدين با و بدون الکل بر پلاک ميکروب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۲۱۱ تا ۲۱۷ منتشر شده است.
نام: تاثير دهانشويه هاي کلرهگزيدين با و بدون الکل بر پلاک ميکروب
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلرهگزيدين
مقاله پلاک دنداني
مقاله دهانشويه
مقاله بيماريهاي پريودنتال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني جناب سارا
جناب آقای / سرکار خانم: ولايي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کلرهگزيدين بعنوان موثرترين ماده در کمک به کنترل پلاک ميکروبي شناخته شده است. تعدادي از اين دهانشويه حاوي الکل بوده که استفاده از آن را جهت بسياري از بيماران بدليل حساسيت مخاطي ميسر نمي سازد. دهانشويه بدون الکل مي تواند عوارض جانبي کمتري داشته؛ اثربخشي متفاوتي را نيز به همراه داشته باشد. هدف اين مطالعه بررسي تاثير کلرهگزيدين ۰٫۱۲ درصد با و بدون الکل در مقايسه با کلرهگزيدين ۰٫۲ درصد حاوي الکل بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه کارآزمايي باليني متقاطع و يک سو کور ۱۶ داوطلب جهت بررسي اثر ضد پلاک کلر هگزيدين ۰٫۲ درصد حاوي الکل در مقايسه با دو دهانشويه کلر هگزيدين ۰٫۱۲ درصد با و بدون الکل و کنترل منفي (نرمال سالين) شرکت نمودند. پس از پروفيلاکسي از آنها خواسته شد تا به مدت ۴ روز از هيچ وسيله بهداشت دهان بجز دهانشويه مورد بررسي دو بار در روز استفاده ننمايند. بين استفاده از دهانشويه ها ۱۰ روز فاصله تعيين گرديد. داده ها استخراج و با آزمون کروسکال واليس و دقيق فيشر مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: هر سه دهانشويه بطور معني داري باعث رشد کمتر پلاک در مقايسه با نرمال سالين شدند (P<0.001). ولي تفاوت معني داري بين سه دهانشويه با وجود يا عدم وجود الکل مشاهده نگرديد (P<0.02).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد استفاده از دهانشويه کلرهگزيدين ۰٫۱۲ درصد بدون الکل اثراتي مشابه نوع الکلي دهانشويه دارد و مي تواند در افراد داراي حساسيت مخاطي تجويز شود.

© حقوق سایت محفوظ است