۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله تاثير خيساندن بذور، مدت زمان و دماي پيش سرماي مرطوب بر شكست خواب بذر كما (.Boiss Ferula ovina) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در زيست شناسي ايران از صفحه ۳۵۰ تا ۳۵۹ منتشر شده است.
نام: تاثير خيساندن بذور، مدت زمان و دماي پيش سرماي مرطوب بر شكست خواب بذر كما (.Boiss Ferula ovina)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خيساندن
مقاله سرمادهي
مقاله كما و خواب بذر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عموآقايي ريحانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياه استپي كما (Ferula ovina) به تيره چتريان تعلق دارد و از نظر علوفه اي و نيز جلوگيري از فرسايش خاك حائز اهميت است. برطبق گزارش انجمن بين المللي آزمون بذر (ISTA ) بذرهاي اين گياه داراي خفتگي است كه موجب كاهش قوه ناميه بذر اين گياه مي‌شود. تا قبل از اين پژوهش در مورد نحوه شكست خواب و القاي جوانه زني بذر اين گياه اطلاعات بسيار كمي وجود داشت. از آنجا كه تيمار سرمادهي و خيساندن بذور جهت شكست زود هنگام خواب بذر در بيشتر اعضاي تيره چتريان مفيد است، لذا در پژوهش حاضر تاثير عوامل بر جوانه زني بذر اين گياه بررسي شد. اثر فاكتورهاي خيساندن (در ۳ سطح ۱۲و ۲۴ و۴۸ ساعت) و دماي سرمادهي (در ۳ سطح ۳-۱، ۷- ۵ و ۱۰-۸ درجه سانتي گراد) و مدت زمان سرمادهي (در ۶ سطح ۰، ۳، ۵، ۷، ۹ و ۱۱ هفته) با قرار دادن بذرها روي كاغذ صافي مرطوب مورد ارزيابي قرار گرفت. آناليز داده ها نشان داد كه خيساندن اثر معني داري بر درصد جوانه زني ندارد، پيش سرماي مرطوب در دمـاي ۳-۱ درجه سانتي گراد به مدت ۷ تا ۹ هفته بهترين تيمار براي شكست خواب بذر كما است، دماهاي بالاتر و مدت زمان هاي كمتر دوره سرمادهي تاثير كمتري در تحريك جوانه زني بذر كما دارند.

© حقوق سایت محفوظ است