۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله تاثير حركت درماني بر افسردگي زنان سالمند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۱۵۷ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: تاثير حركت درماني بر افسردگي زنان سالمند
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله حركت درماني
مقاله زنان سالمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صيادي اناري احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري جابري علي
جناب آقای / سرکار خانم: خالقي عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: ناظر محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه افسردگي يكي از شايعترين اختلالات رواني و معضل عمومي زندگي بشر است. در ايران افسردگي، ۳۵ الي ۴۵ درصد بيماري‌هاي رواني را تشكيل مي‌دهد كه متأسفانه اين رقم روز به روز سير صعودي را مي‌پيمايد و لازم است كه راهها و روش‌هاي نويني براي معالجه و پيشگيري از اين معضل بهداشت رواني ارائه گردد. هدف اين پژوهش تعيين اثر حركت‌درماني بر ميزان افسردگي در زنان سالمند مقيم مركز سالمندان طوس مشهد بوده است.
مواد و روش‌ها: اين پژوهش نيمه تجربي بر روي ۳۰ زن سالمند ۷۵-۶۰ ساله كه به صورت مبتني بر هدف انتخاب شدند، انجام شد. اين افراد به مدت ۳۰ جلسه ۳۰-۴۵ دقيقه اي با حضور پژوهشگر، برنامه حركت درماني را اجرا كردند. براي تعيين ميزان افسردگي از آزمون افسردگي بك (Back) استفاده گرديد و اطلاعات فردي مورد نياز از طريق يك پرسش‌نامه جمع آوري شد. نمونه‌هاي پژوهش در دو مرحله قبل و بعد از اجراي برنامه حركت درماني از نظر ميزان افسردگي مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته‌ها: ميانگين ميزان افسردگي قبل از به كارگيري حركت درماني ۸۷/۲۰ و بعد از آن ۴۰/۱۶ بود و نتايج اين پژوهش نشان داد كه حركت درماني موجب كاهش ميزان افسردگي در زنان سالمند مي‌گردد.
نتيجه‌گيري: با توجه به نتايج بدست آمده مشخص گرديد كه اين برنامه مداخله‌اي توانسته است ميزان افسردگي زنان سالمند مقيم در آسايشگاه سالمندان را كاهش دهد.

© حقوق سایت محفوظ است