۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله تاثير جايگزيني هورمون ها همراه با كلسيم و ويتامين D در استئوپروز خانم هاي يائسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تاثير جايگزيني هورمون ها همراه با كلسيم و ويتامين D در استئوپروز خانم هاي يائسه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هورمون درماني
مقاله استئوپروز
مقاله خانم هاي يائسه
مقاله دانسيتومتري
مقاله كلسيم
مقاله ويتامين D

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شريفيان عطار جميله
جناب آقای / سرکار خانم: رجبيان رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استروژن درماني در دوره يائسگي از پيشرفت استئوپروز پيشگيري نموده و خطر شکستگي ها را کاهش مي دهد. در زناني که جايگزيني استروژن نداشته اند تراکم استخوان، سالانه ۵-۳ درصد نقصان پيدا مي کند. مطالعات انجام شده نشان داده اند که تراکم استخوان افراد سالم ايراني نسبت به استاندارد سفيدپوستان در ستون  فقرات ۶٫۵ درصد و براي گردن فمور ۵٫۴ درصد کمتر مي باشد و زنان ايراني براي استئوپروز مستعد هستند. براي تعيين اثر هورمون درماني + کلسيم  و ويتامين D بر تراکم استخوان در درمان يائسگي، مطالعه حاضر بصورت کارآزمايي باليني انجام شد و در آن از يک طرح دو گروهي و دو متغيره استفاده شد. جمعيت مورد مطالعه ۱۰۰ نفر خانم ۵۵-۴۰ ساله مي باشد که بصورت تصادفي در دو گروه قرار گرفتند. گروه اول روزانه ۰٫۶۲۵ ميلي گرم قرص استروژن کونژوگه و ۲٫۵ ميلي گرم مدروکسي پروژسترون + دو عدد قرص کلسيم و ويتامين D (هر قرص محتوي ۵۰۰ ميلي گرم کربنات کلسيم و ۲۰۰ واحد ويتامين D) و گروه دوم روزانه ۱۰۰۰ ميلي گرم کربنات کلسيم و ۴۰۰ واحد ويتامين D دريافت کردند. روش نمونه گيري تصادفي و مبتني بر هدف مي باشد. براي افراد پس از ارزيابي باليني و بررسي آزمايشگاهي و ماموگرافي، در صورت داشتن شرايط ورود به مطالعه، سنجش تراکم استخوان (دانسيتومتري) با استفاده از روش DEXA در ابتدا و پس از يک سال درمان انجام گرفت. آزمون مجذور کاي بين ميزان تراکم استخوان در ناحيه مهره هاي کمري (L2-L4) و گردن فمور قبل از درمان، در دو گروه تفاوت معني داري را نشان نمي دهد. طبق نتيجه آزمون t، ميزان بهبودي تراکم استخوان در ناحيه مهره هاي کمري و گردن فمور بر اساس عدد تي و عدد Z، در دو گروه تفاوت معني داري دارد (P<0.0001). بدين صورت که در گروه يک (هورمون + کلسيم و ويتامين D) بهبود حاصل شده در ناحيه گردن فمور (۰٫۲۸) و مهره هاي کمري (۰٫۳) بود اما در گروه دوم (کلسيم و ويتامين D) تراکم استخوان در ناحيه گردن فمور (۰٫۲-) و مهره هاي کمري (۰٫۲۷-) کاهش نشان داد. هر چند دريافت کلسيم به ميزان کافي و ورزش نسبت به درمان هاي ديگر استئوپروز بسيار مناسب تر هستند، اما به تنهايي در بعضي خانم ها نمي تواند باعث پيشگيري از استئوپروز شود. مصرف توام استروژن و کلسيم روزانه به مدت يک سال مي تواند استئوپروز را کاهش دهد. لذا توصيه مي شود اين روش براي زنان واجد شرايط بکار رود.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است