۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله تاثير تيوپنتال سديم و ميدازولام بر كيفيت بيهوشي: بيداري حين عمل جراحي و يادآوري بعدي حوادث حين بيهوشي در بيهوشي نرولپتيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۷۹ در پژوهش در علوم پزشکي از صفحه ۳۱۶ تا ۳۱۹ منتشر شده است.
نام: تاثير تيوپنتال سديم و ميدازولام بر كيفيت بيهوشي: بيداري حين عمل جراحي و يادآوري بعدي حوادث حين بيهوشي در بيهوشي نرولپتيك
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميدازولام
مقاله تيوپنتال سديم
مقاله بيهوشي نرولپتيك
مقاله عوارض بيهوشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدي پروين
جناب آقای / سرکار خانم: ابن احمدي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه. بيداري زير بيهوشي (awarness) و يادآوري بعدي حوادث حين بيهوشي (recall) از عوارض بيهوشي عمومي و خصوصا نرولپتيک کلاسيک مي باشد. با توجه به استفاده زياد از اين نوع بيهوشي در مراکز درماني کشور ما اهميت موضوع بيشتر جلوه گر مي شود. با استفاده از دو خاصيت فراموشي دهنده و خواب آوري بنزوديازپين ها و خصوصا ميدازولام، مطالعه حاضر به منظور بررسي چگونگي رفع احتمالي اين عارضه در بيهوشي نرولپتيک پايه يزي شد.
روشها. اين مطالعه از نوع کارآزمايي باليني و روش نمونه گيري به شيوه آسان بود. بيماران مورد مطالعه شامل بيماران کلاس يک بيهوشي
(ASAI) و کانديد عمل جراحي کوتاه مدت شکم و اندامها بودند که در چهار گروه سي نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. کليه مراحل آماده سازي و القاي بيهوشي در چهار گروه بطور يکسان به روش نرولپتيک انجام شد. اضافه بر آن گروه اول (BT) Bolous Thiopental تيوپنتال سديم ۳mg/kg وريدي به صورت يکجا موقع القاي بيهوشي و گروه دوم (IT) Infusiom Thiopental علاوه بر مقدار فوق، ۱۰۰μg/kg/min تيوپنتال سديم به صورت انفوزيون وريدي تا خاتمه عمل دريافت مي کردند. گروه سوم Bolous Midazolam (BM) به مقدار ۰٫۱mg/kg ميدازولام به صورت وريدي موقع القاي بيهوشي به صورت يکجا و گروه چهارم (IM) Infusion Midazloam علاوه بر مقدار فوق، ۱mg/kg/h انفوزيون ميدازولام تا خاتمه عمل دريافت مي کردند. علايم بيداري زير عمل، يادآوري حوادث حين عمل و ۲۴ ساعت بعد، طول مدت زمان ريکاوري و علايم هموديناميک در چهار گروه با هم مقايسه شد.
نتايج. از بين عوامل مربوط به بيداري حين عمل دو عامل اشک ريزش و تاکي کاردي در گروه
IM کمتر از بقيه گروهها بود (P>0.05). بررسي عوامل مربوط به recall نشان داد که درصد آن در گروه IM کمتر از بقيه گروهها بوده است (P<0.05). مدت زمان ريکاوري در گروه IT از بقيه گروهها طولاني تر بود (P<0.05).
بحث. انفوزيون ميدازولام از ساير روشهاي مورد مطالعه در حذف awarness و recall موثر بوده، عوارض هموديناميک بيشتري نداشته و ريکاوري را طولاني نمي کند. لذا مي توان استفاده از آن را براي بهبود کيفيت بيهوشي نرولپتيک توصيه نمود.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است