۱۳۹۴-۱۲-۲۴

مقاله تاثير تيمار مدت زمان چينه سرمايي بر تغييرات جوانه زني بذر گونه محلب Cerasus mahaleb (L.) Mill که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۴۳۱ تا ۴۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثير تيمار مدت زمان چينه سرمايي بر تغييرات جوانه زني بذر گونه محلب Cerasus mahaleb (L.) Mill
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چينه سرمايي
مقاله جوانه زني
مقاله محلب
مقاله بذر
مقاله جنگل هاي زاگرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سخاوتي ندا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري نيا مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محلب Cerasus mahaleb (L.) Mill يکي از گونه هاي درختي مهم موجود در جنگل هاي زاگرس مي باشد از جمله گونه هايي است که بيشترين خطر نابودي متوجه آن مي باشد. در اين بررسي، تاثير تيمارهاي مختلف سرما دهي (با توجه به رويش محلب در ارتفاعات فوقاني)، مورد بررسي قرار گرفت. تيمارهاي مورد بررسي شامل: ۴، ۸، ۱۲، ۱۶، ۱۸، ۲۰ و ۲۲ هفته استراتيفه سرد (در حالت هاي با و بدون پوسته) بودند. نتايج اين بررسي نشان داد بين تيمار هاي مورد بررسي تفاوت معني داري وجود دارد (P<0.01) و تيمار ۲۲ هفته استراتيفه سرد داراي بيشترين ميانگين جوانه زني (۶۱٫۵ درصد) است. کمترين ميزان جوانه زني در تيمار ۸ هفته استراتيفه سرد صورت گرفت و در تيمارهاي شاهد و ۴ هفته استراتيفه سرد، جوانه زني مشاهده نشد. بيشترين قدرت جوانه زني نيز در تيمار ۲۲ هفته استراتيفه سرد و کمترين ميزان آن در تيمار ۴ هفته استراتيفه سرد صورت گرفت.

© حقوق سایت محفوظ است