۱۳۹۶-۰۶-۲۸

مقاله تاثير تلفيق هرس و دو تركيب باكتري كش در كنترل بيماري شانكر باكتريايي مركبات جنوب ايران در شرايط باغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۱ در نهال و بذر از صفحه ۳۱۶ تا ۳۲۸ منتشر شده است.
نام: تاثير تلفيق هرس و دو تركيب باكتري كش در كنترل بيماري شانكر باكتريايي مركبات جنوب ايران در شرايط باغ
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شانكر باكتريايي مركبات
مقاله Xanthomonas axonopodis pv.citri
مقاله اكسي كلرور مس
مقاله محلول بوردو
مقاله هرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداكرميان غلام
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از باغات مركبات مناطق مختلف جنوب ايران دو باغ آزمايشي در دو منطقه كهنوج و جيرفت انتخاب و هر باغ به دو بخش تقسيم گرديد. در يك بخش از باغ عمليات هرس زمستانه انجام شد و بخش ديگر به صورت دست نخورده باقي ماند. در هر دو بخش باغ غلظت هاي ۳، ۱٫۵ و ۱ در هزار اكسي كلرور مس و غلظت هاي ۱، ۰٫۷۵ و ۰٫۵ درصد از محلول بوردو در سه زمان زمستان اوايل فصل رشد و پس از گلدهي درقالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار استفاده گرديد. در پايان دوره رشد تعداد لكه هاي ناشي از بيماري بر روي ۲۰۰ برگ از هر تكرار اندازه گيري شد و با نرم افزار SAS آناليز گرديد. نتايج نشان داد كه تيمارهاي به كاررفته با همديگر تفاوت معني دار داشته و در شرايط مساوي كاربرد عمليات هرس و محلول بوردو به ترتيب مؤثرتر از عدم انجام هرس واكسي كلرور مس است. بهترين نتيجه زماني حاصل شد كه محلول بوردو درسه مرحله زمستانه (محلول۱%)، اوايل فصل رشد (محلول ۰٫۷۵%) وپس از گلدهي (محلول ۰٫۵%) به همراه عمليات هرس به كار رفت.

© حقوق سایت محفوظ است