۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله تاثير تعيين هدف بر زمان واكنش انتخابي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در المپيك از صفحه ۸۵ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: تاثير تعيين هدف بر زمان واكنش انتخابي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعيين هدف
مقاله زمان واكنش انتخابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي امين
جناب آقای / سرکار خانم: فرخي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، بررسي تاثير تعيين هدف بر زمان واکنش انتخابي (CRT) است. به اين منظور، ۵۰ دانشجوي پسر ورزشکار ۱۹ تا ۲۳ ساله دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران انتخاب شدند. از اين تعداد، ۱۰ نفر به طور تصادفي ساده به عنوان گروه پايه انتخاب شدند که از آنها يک آزمون CRT گرفته شد و ميانگين نمره هاي اين گروه به عنوان رکورد پايه يا نمره مرجع ثبت شد. پس از اين آزمون، گروه پايه در ادامه پژوهش مشارکت نداشت. سپس نمره هاي پيش آزمون افراد باقيمانده با يک آزمون RT به دست آمد. بعد از آن، اين افراد به روش انتصاب تصادفي به چهار گروه ۱۰نفري تقسيم شدند که شامل گروه هدف شخصي، هدف آسان، هدف دشوار و گروه بدون هدف (کنترل) بوده. هدفهاي آسان و دشوار را پژوهشگر به ترتيب نزديک و دور از نمره مرجع و هدف شخصي را خود آزمودني تعيين کرد. پس از چهار جلسه تمرين (هر جلسه شامل ۳ بلوک ۱۰ کوششي) از گروههاي چهارگانه، يک پس آزمون CRT گرفته شد. تجزيه تحليل داده ها نشان مي دهد، بين ميانگين نمره هاي پيش و پس آزمون هر يک از گروهها تفاوت معناداري وجود دارد (P<0.05).

© حقوق سایت محفوظ است