۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله تاثير تعديل حسي كف پا در كاهش اسپاستي سيته اندام تحتاني كودكان دي پلژي اسپاستيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در توانبخشي از صفحه ۴۳ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: تاثير تعديل حسي كف پا در كاهش اسپاستي سيته اندام تحتاني كودكان دي پلژي اسپاستيك
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دي پلژي اسپاستيك
مقاله تعديل حسي كف پا
مقاله اسپاستي سيته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فطوره چي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: سرفراز زهره
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي آوات
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ الاسلامي ساحره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از اين مطالعه، بررسي نقش تعديل حسي کف پا در کاهش اسپاستي ستيه اندام تحتاني کودکان فلج مغزي دي پلژي اسپاستيک مي باشد.
روش بررسي: اين بررسي روي ۲۴ کودک در دامنه سني ۴٫۵-۲٫۵ سال در دو گروه کنترل و مورد صورت گرفت. ارزيابي تونوس عضلاني بوسيله معيار آشوورت تغيير يافته (Modified Ashworth)، دامنه حرکتي غير فعال بوسيله گونيا متري طبق روش پدرتي (Pedretti) و سطح مرحله رشد حرکتي توسط معيار يوبت انجام شد. تمام کودکان در طي ۱۰ هفته، دو بار (يکبار قبل از درمان و يکبار در پايان مدت درمان) مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: کاهش اسپاستي سيته اکستانسور ران (P<0.1) و پلانتار فلکسور مچ پا (P<0.05) در گروه مورد بيشتر از شاهد بود. افزايش دامنه حرکتي غير فعال فلکشن ران (P<0.1)، اکستنشن زانو (P<0.05) و دورسي فلکشن مچ پا (P<0.05) در گروه مورد بيشتر از شاهد بود. اختلاف معني داري در کاهش اسپاستي سيته فلکسور زانو و بهبود سطح مرحله رشد حرکتي وجود نداشت. ارتباط معني داري بين کاهش اسپاستي سيته اکستانسور ران با افزايش دامنه حرکتي غير فعال فلکشن ران (P<0.05) و بهبود سطح مرحله رشد حرکتي (P<0.05) بدست آمد.
نتيجه گيري: استفاده از تعديل حسي کف پا در کودکان دي پلژيک اسپاستيک باعث کاهش اسپاستي – سيته در اندام تحتاني و در نتيجه افزايش دامنه حرکتي مفاصل اندام مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است