۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله تاثير تراكم بوته و تنش خشكي در مرحله رشد رويشي بر عملكرد، اجزاي عملكرد و كارآيي استفاده از آب در ذرت دانه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۷۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۵۱ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: تاثير تراكم بوته و تنش خشكي در مرحله رشد رويشي بر عملكرد، اجزاي عملكرد و كارآيي استفاده از آب در ذرت دانه اي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت دانه اي
مقاله تنش خشكي
مقاله تراكم بوته
مقاله رشد رويشي
مقاله عملكرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امام يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هم زماني کاشت ذرت با ساير گياهان زراعي از قبيل برنج و محصولات جاليزي باعث مي شود که مرحله رشد رويشي ذرت قبل از ظهور گل تاجي به نحو اجتناب ناپذيري با تنش خشکي ناشي از کمبود آب مواجه گردد. به منظور بررسي تاثير تراکم بوته و کمبود آب در اين دوره بر عملکرد و ديگر صفات وابسته به عملکرد، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي و با سه تکرار در تابستان سال ۱۳۷۸ در مزرعه مرکز تحقيقات کشاورزي دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز واقع در کوشکک انجام شد. فاکتورهاي آزمايشي شامل تراکم در دو سطح ۶٫۶۷ و ۱۳٫۳۴ بوته در مترمربع و تنش خشکي در سه سطح آبياري معادل ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد نياز آبي گياه بود. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که تنش خشکي وزن خشک پوشش بلال و قطر بلال را به طور معني دار کاهش داد، در حالي که تراکم زياد باعث کاهش معني دار وزن خشک بلال، وزن خشک پوشش بلال، وزن خشک توام پوشش بلال به علاوه بلال و وزن چوب بلال شد. تنش شديد خشکي باعث کاهش معني دار عملکرد نهايي دانه در واحد سطح گرديد. تراکم زياد باعث افزايش معني دار عملکرد دانه گرديد. در شرايط کمبود آب، شاخص برداشت و کارآيي استفاده از آب افزايش يافت و با افزايش تراکم بوته کارآيي استفاده از آب زياد شد. با توجه به نتيجه اين پژوهش، در شرايط مشابه در تراکم هاي رايج کاشت ذرت (تراکم مطلوب) تنش خشکي قبل از ظهور گل تاجي مي تواند عملکرد دانه را تا ۱۴% کاهش دهد. به علاوه اثرات نامطلوب تراکم هاي زياد کاشت، در شرايط کمبود آب، به دليل افزايش کارآيي استفاده از آب، تا حدودي تقليل مي يابد.

© حقوق سایت محفوظ است