۱۳۹۶-۰۷-۰۶

مقاله تاثير برنامه چهارم (۵۱-۱۳۴۷) نظام قديم بر وضعيت اشتغال «پندي از گذشته» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۱ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۶۹ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: تاثير برنامه چهارم (۵۱-۱۳۴۷) نظام قديم بر وضعيت اشتغال «پندي از گذشته»
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه کوششي منتقدانه در جهت آزمون و ارزيابي تاثيرات همه جانبه برنامه توسعه چهارم در ايران بر وضعيت اشتغال است. نخست بطور خلاصه تصويري گويا از تاريخچه برنامه ريزي توسعه در ايران، توام با تبيين از وضعيت اشتغال و موفقيت نيروي کار، قبل از ابتکار برنامه ريزي، ترسيم گرديده است. سپس تفاسيري در مورد اشتغال و راهبردهاي برنامه ريزي توسعه آورده شده، در حالي که در سرتاسر مقاله تاکيد عمده و همه جانبه به بررسي و رسيدگي به عواملي است که باعث تغييرات غير منتظره بين بخش اشتغال گرديده و عمدتا به ضرر بخش کشاورزي تورش داشته است. به علاوه، در نهايت پيامدهاي مشاغل جديدا در بخش هاي صنعت و خدمات از نظر بهره وري و تاثيرات همه جانبه اين پيامدها در کل اقتصاد، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

© حقوق سایت محفوظ است