۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله تاثير برنامه‌ هاي بازديد منزل در دوره‌ بعد از زايمان بر تداوم شيردهي و وزن‌ گيري شير‌خوار در شهرستان كرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۲۶۷ تا ۲۷۴ منتشر شده است.
نام: تاثير برنامه‌ هاي بازديد منزل در دوره‌ بعد از زايمان بر تداوم شيردهي و وزن‌ گيري شير‌خوار در شهرستان كرمان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تداوم شيردهي
مقاله وزن‌ گيري شيرخوار
مقاله بازديد منزل بعد از زايمان
مقاله مراقبت ‌هاي بهداشتي
مقاله كرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرود افسر
جناب آقای / سرکار خانم: فرود افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تغذيه انحصاري با شير مادر در ۶ ماه اول زندگي بهترين تغذيه شير‌خوار است. موفقيت در شيردهي و تداوم آن نياز به حمايت كادر بهداشتي دارد، از اين جهت بازديد از منازل حائز اهميت است. هدف از اين مطالعه، بررسي تاثير بازديد منزل بعد از زايمان بر تداوم شيردهي و وزن‌گيري شير‌خوار در شهر كرمان است.
مواد و روش‌ها: در اين مطالعه شبه تجربي ۱۰۰ نفر از زنان نخست‌زايي كه زايمان طبيعي داشته‌اند در دو گروه مساوي مورد و شاهد قرار داده شدند. دو گروه از نظر سن و ميزان تحصيلات مادر ، شغل همسر و جنس نوزادان همگن بودند. براي گروه مورد شش برنامه مختلف مراقبتي بهداشتي بازديد منزل در روز‌هاي سوم، دهم و انتهاي ماههاي اول، دوم، سوم و چهارم بعد از زايمان اجرا گرديد. ابزار گردآوري داده‌ها پرسشنامه‌ و ترازو (براي توزين شيرخواران) بوده است و براي پردازش داده‌ها از آزمون‌هاي مجذور كا وt  دانشجويي استفاده گرديد.
يافته‌ها: نتايج اولين و دومين برنامه بازديد منزل كه به ترتيب در روز سوم و دهم بعد از زايمان اجرا گرديد،نشان داد كه دوگروه از نظر وزن‌گيري و تغذيه نوزادان اختلاف معني‌داري‌نداشتند اما در انتهاي ماههاي اول، دوم، سوم و چهارم بعد از زايمان كه به ترتيب برنامه‌هاي دوم، سوم ،چهارم، پنجم و ششم بازديد انجام گرفت بين دو گروه از نظر اين دو يافته‌ تفاوت معني‌داري مشاهده شد (p<0.05)، به گونه‌اي كه تداوم شيردهي و افزايش وزن در گروه مورد به مراتب بيش از گروه شاهد محسوس بود.
نتيجه‌گيري: اين نتايج نشان مي‌دهد كه احتمالا اجراي برنامه‌هاي بازديد منزل در دوره بعد از زايمان تا حد زيادي بر تداوم شيردهي و وزن‌گيري شير‌خوار مؤثر بوده است.

© حقوق سایت محفوظ است