۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله تاثير باندهاي مختلف اشعه ماورا‌ بنفش بر رنگيزه‌ هاي موجود در برگ‌ سويا (.Glycine max L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در زيست شناسي ايران از صفحه ۷۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: تاثير باندهاي مختلف اشعه ماورا‌ بنفش بر رنگيزه‌ هاي موجود در برگ‌ سويا (.Glycine max L)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشعه ماورابنفش
مقاله سويا
مقاله رنگيزه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انتشاري شكوفه
جناب آقای / سرکار خانم: ترك زاده مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: منوچهري كلانتري خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: قربانلي مه لقا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تأثير باندهاي مختلف اين اشعه بر مقدار كلروفيل a و b، كلروفيل كل، آنتوسيانين، كاروتنوئيدها، فلاوونوئيدها و پيگمانهاي جذب كننده UV در برگ گياه سويا مورد مطالعه قرارگرفته است. آزمايشها نشان‌داد كه درگياهان تحت تيمار با اشعه (۲٫۳۷ m-2) UV-A مقدار اين رنگيزه‌ها در مقايسه با گياهان كنترل تغييرات معني‌داري نشان نمي دهد.
در گياهاني كه تحت تابش با اشعه (
۱٫۱۵ wm-2) UVB و (۲٫۶۶ wm-2)UV-C قرار داشتند مقدار كاروتنوئيدها كاهش يافت اما در مقايسه با كلروفيل اين كاهش چشمگير نبود كه احتمالاً دليل آن حساسيت بيشتر كلروفيلها نسبت به تابش با اشعه ماوراءبنفش مي‌باشد. احتمال ديگر افزايش سنتز كاروتنوئيدها مي‌باشد كه يك واكنش تدافعي گياه در مقابله با اين اشعه محسوب مي‌شود، زیرا رنگيزه‌ها نقش سميت‌زدائي اشكال مختلف اكسيژن فعال، و خاموش نمودن كلروفيل برانگيخته سه تائي در بافتهاي فتوسنتزي را بعهده دارند. مقدار فلاوونوئيدها و پيگمانهاي جذب كننده UV در گياهان تحت تيمار افزايش معني‌داري را نشان دادند. در گياهان تحت تيمار با UV-B و UV-C تجمع آنتوسيانينها مشاهده شد كه اين افزايش نسبت به كنترل معني‌دار بود. از آنجايي‌كه اين تركيبات در ناحيه طيف ماوراءبنفش جذب بالايي دارند مانع عبور اين اشعه به بافتهاي حساس شده و بالطبع از اثرات مضر آن جلوگيري مي‌كند. همچنين نقش اين رنگيزه‌ها در فرونشاندن راديكالهاي پراكسيد هيدروژن و ساير گونه‌هاي اكسيژن فعال مي‌تواند يك واكنش تدافعي گياهان در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش  درنظر گرفته شود .

© حقوق سایت محفوظ است