۱۳۹۴-۱۲-۲۴

مقاله تاثير بازخورد بر روند اصلاح نگارش ژاپني زبان آموزان فارسي زبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۰ در پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي (پژوهش زبان هاي خارجي) از صفحه ۵ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تاثير بازخورد بر روند اصلاح نگارش ژاپني زبان آموزان فارسي زبان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازخورد
مقاله حرف اضافه
مقاله گروه اسمي
مقاله نگارش
مقاله وجه وصفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي شيرازي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: شكرابي زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، تاثير چهار نوع بازخورد(Feedback) : مستقيم (Direct)، خط تاکيد (Underlining)، رمزگذاري(Coding)  و ترجمه (Translation) را در نگارش ژاپني دانشجويان فارسي زبان ايراني، بررسي مي کنيم. در واقع اين تحقيق به بررسي تاثير اين چهار نوع بازخورد بر بهبود سطح نگارش ژاپني فارسي زبانان ايراني پرداخته و تاثير آنها را بر سه مقوله نحوي حرف اضافه، وجه وصفي و گروه اسمي به طور جداگانه پرداخته شده است. براي اين منظور نوزده نفر از زبان آموزان زبان ژاپني به دو گروه تجربي و کنترل تقسيم شدند. به آنها هشت موضوع انشا از نوع توصيفي داده شد که در گروه تجربي در ازاي هر دو موضوع انشا يک نوع بازخورد اجرا شد. نتايج آزمون تي نشان داد که گروه تجربي در مقايسه با گروه کنترل از کنش نوشتاري بهتري برخوردار است. به علاوه در اين تحقيق به اين نتيجه رسيديم که بازخورد درباره مقوله نحوي حروف اضافه تاثيرگذار خواهد بود در حالي که اين امر درباره مقوله هاي گروه اسمي و وجه وصفي صادق نبود.

© حقوق سایت محفوظ است